Menu:

 

dr Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

(085) 745-77-16
k.grzegorczyk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

Konsultacje:
czwartek - godz. 13:00-14:30 

Urlop:
- 29.07.2019 r. - 31.08.2019 r. 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate