POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Kierownik:
    
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB g.michalczuk@uwb.edu.pl

poniedziałek - godz. 8:00-9:30

 

 
Pracownicy:
 Imię i Nazwisko e-mail   konsultacje
dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB  n.siemieniuk@uwb.edu.pl 

czwartek - godz. 9:45-11:15

dr Ewa Tokajuk e.tokajuk@uwb.edu.pl

poniedziałek
godz. 11:00 -  11:45 oraz 
16:30 - 17:15

dr Teresa Mikulska t.mikulska@uwb.edu.pl

    poniedziałek - godz. 9:30-11:00

dr Agnieszka Zalewska-Bochenko informatyka_studenci@vp.pl

czwartek - godz. 9:00-10:30

dr Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk k.grzegorczyk@uwb.edu.pl

środa - godz. 18:15-19:45

dr Łukasz Siemieniuk l.siemieniuk@uwb.edu.pl 

środa - godz. 11:15-12:45 

mgr Julita Fiedorczuk

fiedorczukjulita@uwb.edu.pl
fiedorczukjulita@wp.pl

Ostatnie konsultacje odbędą się w dn. 21.06.2017r. o godz. 8:00-9:30

Lipiec-Sierpień - urlop

mgr Magdalena Tekień

m.tekien@uwb.edu.pl 
m.tekien@interia.pl

      poniedziałek - godz. 8:00-9:30 

Od 11.07.2017 r. - urlop