POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Kierownik:
    
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB g.michalczuk@uwb.edu.pl

poniedziałek - godz. 13:00-14:30

 

 
Pracownicy:
 Imię i Nazwisko e-mail   konsultacje
dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB n.siemieniuk@uwb.edu.pl 

piątek - godz. 9:45-11:15

dr Ewa Tokajuk e.tokajuk@uwb.edu.pl

poniedziałek - godz. 17:30-19:00

dr Teresa Mikulska t.mikulska@uwb.edu.pl

  środa - godz. 13:00-14:30

dr Agnieszka Zalewska-Bochenko informatyka_studenci@vp.pl

piatek - godz. 14:00-15:30
s. 319 lub s. 132

dr Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk k.grzegorczyk@uwb.edu.pl

  Konsultacje będą odbywały się w następujących    terminach:
                7.XII - godz. 15:15 - 16:45
              14.XII - godz. 13:30 - 15:00
              21.XII - godz. 17:00 - 18:30

dr Łukasz Siemieniuk l.siemieniuk@uwb.edu.pl 

środa - godz. 11:15-12:45 

mgr Julita Fiedorczuk

fiedorczukjulita@uwb.edu.pl
fiedorczukjulita@wp.pl

poniedziałek - godz. 10:00-11:30
mgr Magdalena Tekień

m.tekien@uwb.edu.pl 
m.tekien@interia.pl

  wtorek - godz. 13:00 - 13:45
   piątek - godz. 14:45 - 15:30

mgr Urszula Konarzewska

u.konarzewska@uwb.edu.pl 

wtorek - godz. 15:00 - 16:30 
mgr Adam Gardocki gardockia@wp.pl piątek - godz. 11:30 - 13:00