POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria
 
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
Kierownik:
 Imię i Nazwisko e-mail konsultacje
Prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski h.wnorowski@uwb.edu.pl poniedziałek 16.30-18.00

 

Pracownicy:
 Imię i Nazwisko e-mail konsultacje

dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof UwB

broszkowska@poczta.onet.pl wtorek 13.30-15.00 

dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. UwB

abolt@o2.pl poniedziałek 11.15-12.45 

dr Ewa Magrel

e.magrel@uwb.edu.pl wtorek 9.45-11.15 

dr Anna Wierzbicka

a.wierzbicka@uwb.edu.pl poniedziałek 9:30 - 11:00
mgr Angelika Andrzejczyk a.andrzejczyk@uwb.edu.pl

wtorek 16.00 -16.45

środa 16.00 - 16.45

w dniu 18.12 konsultacje nie odbędą się. Odbędą się w dniu 13.12 w godz. 16:00-16:45

 

 
Doktoranci:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje