POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Katedra Skarbowości
Kierownik:
Imię i Nazwisko e-mail konsultacje
Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB r.dziemianowicz@uwb.edu.pl 

wtorek 10.00-11.30 

konsultacje z dnia 16.01.2018 (wtorek) przeniesione na 22.01.2018 godz. 10.00-11.30

Pracownicy:
Imię i Nazwisko e-mail konsultacje
prof. dr hab. Czesław Noniewicz  

czwartek 16.30-18.00 

dr Aneta Kargol-Wasiluk a.kargol@uwb.edu.pl

środa 13.00-13.45

DATY
14X;28X;18XI;02XII;16XII; 20 I; 03 II (SOBOTY ZJAZDOWE)      9.45-10.45

dr Anna Wildowicz-Giegiel awildowicz@interia.pl 

wtorek 11.15-12.45

konsultacje z dnia 02.01.2018 (wtorek) przeniesione na 03.01.2018 (środa) 10:00-11:30

dr Marian Zalesko mzalesko@uwb.edu.pl

środa 11.15-12.45

w dniu 03.01.2018 konsultacje odbędą się w godzinach 13:00-14:30

dr Adam Wyszkowski a.wyszkowski@uwb.edu.pl

urlop

mgr Renata Budlewska r.budlewska@uwb.edu.pl poniedziałek 9.30-11.00
mgr Mariusz Mak m.mak@uwb.edu.pl

piątek 14.45-16.15

mgr Łukasz Zegarowicz l.zegarowicz@uwb.edu.pl 

czwartek 11.30-13.00

konsultacje z 18.01.2018 (czwartek) przeniesione na 15.01.2018 godz. 10.00-11.30 

mgr Michał Wojciuk m.wojciuk@uwb.edu.pl 

czwartek 11.30-13.00

konsultacje z 18.01.2018 (czwartek) przeniesione na 15.01.2018 godz. 11.30-13.00

Doktoranci:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
mgr Magda Wiśniewska mwisniewska_pfr@interia.pl  środa 13.00-14.30