Menu:

prof. dr hab. Kazimierz S. Meredyk
Katedra Ekonomii Politycznej

(085) 745-77-28
kmeredyk@gmail.com
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje:
poniedziałek 11:00-12:30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate