POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria
 

Kierownik Biblioteki

mgr Agnieszka Gryka
e-mail: bwe@uwb.edu.pl
telefon: 085 745-77-14
fax: 085 741-46-85
pokój: 116

 

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie pracy Biblioteki Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału.
 • Sprawowanie kontroli nad realizacją zadań przez pracowników Biblioteki.
 • Dobór i selekcja zbiorów w Bibliotece.
 • Gromadzenie wydawnictw zwartych i ciągłych w formie zakupów, darów, wymiany.
 • Współpraca z Biblioteką Uniwersytecką w zakresie gromadzenia zbiorów.
 • Współpraca z Biblioteką Uniwersytecką w zakresie tworzenia Katalogu Centralnego systemu biblioteczno-informacyjnego UwB.
 • Przygotowanie dokumentacji do procedur przetargowych na prenumeratę czasopism.
 • Kontrola i wydruk  inwentarzy wszystkich rodzajów zbiorów.
 • Prowadzenie ewidencji zbiorów.
 • Prowadzenie dokumentacji finansowej Biblioteki.
 • Dokonywanie rocznych ustaleń wartości majątku Biblioteki z Kwesturą UwB.
 • Opracowanie preliminarzy, planów i sprawozdań.
 • Opracowanie regulaminów i zasad organizacji pracy.
 • Opracowanie grafików dyżurów w Czytelni i Wypożyczalni.
 • Przygotowanie zapotrzebowania na  materiały biurowe, biblioteczne, wyposażenie i sprzęt komputerowy.
 • Organizowanie spraw administracyjno-gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.
 • Wykonywanie innych działań zleconych przez Władze Dziekańskie i Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.