POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Komisje i zespoły powołane na kadencję 2016-2020

 • Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Doktorantów

  • dr hab. Ewa Gruszewska – Kierownik Studiów Doktoranckich
  • mgr Kinga Karpińska – przedstawiciel doktorantów
  • mgr Michał Wojciuk – przedstawiciel doktorantów
  • mgr Łukasz Zegarowicz – przedstawiciel doktorantów
  • mgr Paulina Wasilewska – pracownik administracyjny WEiZ UwB
 • Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Studentów

  • dr Mariusz Citkowski – Prodziekan ds. Studenckich
  • Patrycja Dawicka – przedstawiciel studentów delegowany przez WRSS
  • Karolina Sawośko – przedstawiciel studentów delegowany przez WRSS
  • Tomasz Chełmiński – przedstawiciel studentów delegowany przez WRSS
  • Tomasz Brzeźnicki – przedstawiciel studentów delegowany przez WRSS
  • Anna Bernacka – pracownik dziekanatu
  • Marta Kosińska – pracownik dziekanatu
 • Doktorancka Komisja Stypendialna
  • dr hab. Ewa Gruszewska - Kierownik Studiów Doktoranckich
  • dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB
  • dr hab. Urszula Gołaszewska - Kaczan, prof. UwB
  • prof. dr hab. Teresa Mróz
  • Agnieszka Borowska - Żywno - Przedstawiciel Doktorantów
 • Wydziałowe Kolegium Wydawnicze

  • dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB – przewodnicząca
  • dr hab. Anna Chmielak, prof. UwB
  • dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB
  • dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB
  • dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
  • dr hab. Ewa Gruszewska
  • dr hab. Grażyna Michalczuk
  • dr Paweł Jamróz
  • dr inż. Tomasz Poskrobko
  • dr Dorota Roszkowska
  • dr Marian Zalesko
 • Kierunkowy Zespół Dydaktyczny (kierunek Ekonomia)

  • dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB – przewodniczący
  • dr hab. Ewa Gruszewska
  • dr Dorota Roszkowska
  • dr Marian Zalesko
  • dr Teresa Mikulska
  • mgr Anna Protasiewicz
  • Bartosz Zieliński
 • Kierunkowy Zespół Dydaktyczny (kierunek Zarządzanie)

  • dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB- przewodniczący
  • dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
  • dr Dariusz Perło
  • dr Marek Kruk
  • dr Joanna Prystrom
  • mgr Monika Garwolińska
  • Sylwia Tarasiewicz
 • Kierunkowy Zespół Dydaktyczny (kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze)

  • zw. dr hab. Henryk Wnorowski – przewodniczący
  • dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB
  • dr Agnieszka Piekutowska
  • dr Monika Fiedorczuk
  • dr Dorota Perło
  • mgr Anna Wierzbicka
  • Sylwia Tarasiewicz
 • Kierunkowy Zespół Dydaktyczny (kierunek Ekonomiczno-Prawny)

  • dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB
  • zw. dr hab. Teresa Mróz
  • dr Adam Wyszkowski
  • dr Aneta Kargol-Wasiluk
  • dr Urszula Zawadzka - Pąk
  • mgr Renata Budlewska
  • Bartosz Zieliński
 • Kierunkowy Zespół Dydaktyczny (kierunek Logistyka)

  • dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB – przewodniczący
  • dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB
  • dr Anna Busłowska
  • dr Paweł Piątkowski
  • mgr Kamil Waligóra
  • Sylwia Tarasiewicz
 • Wydziałowa Rada Konsultacyjna

  • dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB – przewodniczący
  • dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB
  • dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB
  • dr hab. Grażyna Michalczuk
  • zw. dr hab. Henryk Wnorowski
  • zw. dr hab. Marek Proniewski
  • dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB
  • dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
  • dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB
  • dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB
  • dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB
  • dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
  • dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB
  • Sebastian Rynkiewicz – Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy
  • Witold Karczewski – Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
  • mgr Kinga Kozłowska - przedstawiciel doktorantów
  • Bartosz Zieliński - przedstawiciel studentów
 • Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • Przewodniczący:

  • dr hab. Grażyna Michalczuk
 • Podzespół ds. Monitorowania Standardów Akademickich

  • dr hab. Grażyna Michalczuk
  • dr hab. Urszula Gołaszewska – Kaczan, prof. UwB
  • dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB
  • dr hab. Anna Chmielak, prof. UwB
  • dr hab. Barbara Roszkowska – Mądra, prof. UwB
 • Podzespół ds. Monitorowania i oceny procesu kształcenia

  • dr inż. Tomasz Poskrobko
  • dr Magdalena Owczarczuk
  • dr Beata Madras – Kobus
  • dr Agnieszka Grzybowska
  • dr Monika Fiedorczuk
  • dr Karina Sachpazidu-Wójcicka
  • dr Agnieszka Zalewska-Bochenko
  • dr Teresa Mikulska
  • mgr Anna Matel
  • Sylwia Tarasiewicz
 • Podzespół ds. Monitorowania warunków kształcenia i organizacji studiów

  • dr Tomasz Dębowski
  • dr inż. Tomasz Poskrobko
  • mgr Anna Matel
  • Sylwia Tarasiewicz
 • Podzespół ds. Monitorowanie mobilności studentów i doktorantów

  • dr inż. Tomasz Poskrobko
  • mgr Anna Wierzbicka
  • mgr Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
  • Sylwia Tarasiewicz
 • Podzespół ds. Monitorowania badania absolwentów Uczelni

  • dr Mariusz Citkowski
  • dr Jacek Marcinkiewicz
  • mgr Anna Protasiewicz
  • mgr Roderyk Gołaszewski
  • Bartosz Zieliński
 • Podzespół ds. Monitorowania badania opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów studiów wyższych

  • dr Mariusz Citkowski
  • dr Paweł Piątkowski
  • mgr Monika Garwolińska
  • mgr Magda Wiśniewska
  • Bartosz Zieliński
 • Podzespół ds. Monitorowania badania absolwentów Uczelni

  • dr Mariusz Citkowski
  • dr Jacek Marcinkiewicz
  • mgr Anna Protasiewicz
  • mgr Roderyk Gołaszewski
  • Bartosz Zieliński
 • Podzespół ds. Monitorowania karier zawodowych absolwentów studiów wyższych

  • dr Mariusz Citkowski
  • dr Ewa Tokajuk
  • dr Elżbieta Misiewicz
  • mgr Agnieszka Borowska-Żywno
  • Bartosz Zieliński
 • Wydziałowa Komisja ds. Parametryzacji

  • dr Dorota Perło - przewodnicząca
  • dr hab. Grażyna Michalczuk
  • dr Anna Gardocka-Jałowiec
  • dr Jacek Marcinkiewicz
  • dr Dorota Roszkowska
  • dr Dorota Wyszkowska
  • mgr Agata Płusa
  • mgr Anna Wierzbicka
 • Wydziałowa Komisja ds. Promocji

  • dr Tomasz Poskrobko - przewodniczący
  • dr Marek Kruk
  • dr Dariusz Perło
  • dr Karina Sachpazidu - Wójcicka
  • mgr Łukasz Siemieniuk
  • mgr Edmund Białous – informatyk
 • Wydziałowa Komisja ds. Nagród

  • dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. UwB
  • dr hab. Mirosława Kozłowska –Burdziak, prof. UwB
  • dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB
  • dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
  • mgr Agata Płusa
 • Wydziałowa Komisja ds. Nauki

  • dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB - przewodnicząca
  • dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB
  • dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB
  • dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB
  • Opiekun naukowy doktoranta
  • Opiniodawca (specjalista z zakresu problematyki dysertacji doktorskiej)
 • Wydziałowa Komisja Oceniająca

  • Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB – Dziekan Wydziału
  • Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB
  • Dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. UwB
  • Dr Marian Zalesko
  • Kierownik Katedry/Zakładu – przełożony ocenianego nauczyciela akademickiego
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów doktoranckich

  • Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB – przewodnicząca
  • Dr hab. Grażyna Michalczuk – członek
  • Dr hab. Ewa Gruszewska – członek
  • Mgr Kinga Kozłowska – przedstawiciel doktorantów
  • Mgr Małgorzata Żukowska – pracownik administracyjny