POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów pt. „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku - teoria i praktyka”

 
http://unikonferencje.pl/konferencja/9802-i-ogolnopolska-konferencja-doktorantow-pt-prawo-wlasnosci-przemyslowej-w-xxi-wieku-teoria-i-praktyka
 
panel ekspercki

 

Szanowni Państwo,
Pracownicy Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej Katedry Ekonomii
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają zaszczyt zaprosić Państwa
na

konferencję naukową pt. PROBLEM BOGACTWA I UBÓSTWA W TEORIACHSPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH, która odbędzie się w dniach 19-21 września 2019r. 

w jednym z ośrodków Beskidu Śląskiego. Poniżej Zaproszenie na Konferencję.
Z poważaniem
dr Artur Grabowski
Sekretarz Konferencji
Katedra Ekonomii
Wydział Ekonomii

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Pismo Przewodnie - KONFERENCJA 2019

 

 

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału

w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka",

która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Dąbrowie Górniczej

 

Celem konferencji jest prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki oraz praktyki zainteresowanych problematyką innowacji i przedsiębiorczości. Podczas konferencji odbędzie się PANEL DOKTORANTÓW wraz z warsztatami pracy naukowej  dedykowany młodym pracownikom nauki, doktorantom, uczestnikom studiów doktoranckich.

Główne obszary tematyczne konferencji to:

  • Innowacyjność i zarządzanie procesami zmian
  • Metropolia - innowacje w zarządzaniu regionem
  • Innowacje w organizacjach
  • Organizacja kreatywna
  • Przedsiębiorczość – przyczyna i skutek innowacyjności

Serdecznie zapraszamy do udziału oraz publikacji referatów.

Nadesłane teksty w języku polskim i angielskim, po pozytywnych recenzjach będą publikowane w: 

1.       „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" (lista B MNiSW 12 pkt.)

2.       „Engineering Management in Production and Services" (11 pkt.)

3.       „Forum Scientiae Oeconomia" (lista B MNiSW, 7 pkt.)

4.       "European Journal of Business Science and Technology" (https://www.ejobsat.cz/, Journal is indexed in EconLit, RePEc and Google Scholar)

5.       "Journal of Economics and Social Research"  (http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=582)

6.       „Zarządzanie. Teoria i Praktyka/Management. Theory & Practice" (lista B MNiSW 5 pkt.) lub

7.       Monografii pokonferencyjnej (4 punkty).

Ważne daty:

08.04.2018 r. (TERMIN PRZEDŁUŻONO) – termin zgłoszenia udziału w konferencji i propozycji referatu

08.04.2018 r. (TERMIN PRZEDŁUŻONO) – termin uregulowania opłaty konferencyjnej                                      

30.04.2018 r. (TERMIN PRZEDŁUŻONO) – termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów


 Szczegóły i zgłoszenia: www.wsb.edu.pl/innowacje


tel. (32) 295 93 24; (32) 295 93 42
e-mail: innowacje@wsb.edu.pl                                                                                                                                      

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy Konferencji

ulotka

Zaproszenie na II Konferencję Naukową z cyklu: „Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców"

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
UwB oraz Rady Programowej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej
konferencji naukowej z cyklu „Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych
naukowców"
w dniu 24 maja 2018 roku.
 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie konferencji:

http://mlodzibialystok.uwb.edu.pl/
 

Zgłaszanie propozycji wystąpień jest już możliwe i potrwa do 31.03.2018


W załączeniu przesyłamy ulotkę konferencyjną.

POBIERZ
 

Formularz rejestracyjny znajduje się pod linkiem:
http://mlodzibialystok.uwb.edu.pl/index.php/rejestracja/

mlodzibialystok.uwb.edu.pl

 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na warsztaty doktorskie z zakresu ekonometrii i statystki. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje.

 http://www.warsztaty.uni.lodz.pl

 

 

Szanowni Doktoranci,

Zapraszamy na II Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla Gospodarki Polski. Informacje znajdą Państwo w zaproszeniu i folderze informacyjnym.

Zaproszenie

Folder informacyjny

 

 

 

Szanowni Doktoranci,

26 października 2017 r. w godzinach 16:45-18:15 w sali 132 odbędzie się szkolenie z zakresu informacji naukowej i baz elektronicznych.

Serdecznie zapraszamy

 

 

/uploads/tiny//66/Konferencje/Future_of_Management_Leaflet_0_new.pdf


Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “ Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności “ organizowanej przez Instytut Finansów, Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Bardzo serdecznie zapraszamy Panią/Pana, jak też zainteresowane grupy czy też zespoły naukowe oraz dydaktyczne, do wzięcia udziału w Konferencji. Liczymy na przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo. Prosimy też o rozpropagowanie informacji o Konferencji w środowisku naukowców i doktorantów oraz praktyków gospodarczych interesujących się zagadnieniami ekonomicznymi i społecznymi (w tym z zakresu finansów) w kontekście gospodarowania we współczesnym świecie.

Szczegółowe informacje o Konferencji oraz formularze zgłoszeń zamieszczone są na stronie Konferencji http://www.wsb.pl/poznan/ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-gospodarka-i-finanse-wobec-wyzwan-wspolczesnosci-2017


Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. WSB
Dyrektor Instytutu Finansów, Wydział Finansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “ Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności"

 

 

 

 

 

Szanown Państwo,                  

w celu aktywizacji naukowej słuchaczy studiów doktoranckich, Akademia Leona Koźmińskiego organizuje w dniach 8 i 9 grudnia b.r. V Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów, poświęconą aktualnym problemom zarządzania i ekonomii. Będzie ona jednym z istotnych elementów obchodów 25-lecia istnienia naszej Uczelni. Na konferencji tej doktoranci będą mogli zaprezentować wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanych przez nich prac. Pragniemy zaprosić na konferencję doktorantów z różnych środowisk naukowych.  Poniżej znajdą Państwo zaproszenie.

 Głównymi obszarami tematycznymi konferencji, będą:

- organizacja,

- kierowanie ludźmi,

- zarządzanie strategiczne,

- marketing,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- nowoczesne technologie w zarządzaniu,

- ekonomia,

- finanse.

Przewidujemy wydanie książki zawierającej zakwalifikowane teksty w wydawnictwie „Poltext” (uzyskają one 4 punkty z tytułu publikacji naukowej). Prezentowane na konferencji lub publikowane materiały mogą mieć zarówno charakter teoretyczny jak i badawczy, powinny jednak dotyczyć problematyki przygotowanego doktoratu. Objętość tekstu wraz z bibliografią powinna zawierać się w granicach od 12 do 15 stron (minimum 20.000, maksimum 25.000 znaków, ze spacjami). Wszystkie teksty będą recenzowane. Na konferencję powinny zostać również przygotowane prezentacje w formie slajdów. Konferencja odbędzie się w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W dniu 8 grudnia przewidujemy sesje plenarne oraz obrady w sekcjach, których problematyka będzie zależała od tematów przesłanych referatów.

Natomiast 9 grudnia proponujemy Państwu udział w warsztacie metodologicznym prowadzonym przez naszych ekspertów. Warsztat będzie dotyczyć ilościowych i jakościowych metod badań naukowych i będzie prowadzony na podstawie przesłanych przez doktorantów krótkich informacji o problematyce ich prac i planowanych metodach badawczych.  Celem warsztatu jest udzielenie Państwu wsparcia w doborze metod i analizie wyników badań. Planowany czas trwania warsztatu: godz. 09.00 – 13.00.

Prosimy o przesyłanie wstępnych zgłoszeń na konferencję (tytuł referatu i abstrakt do 100 słów zawierający cel i określenie czy artykuł ma charakter teoretyczny, czy empiryczny) oraz zgłoszenia zamiaru udziału w warsztatach na adres mailto:konferencjadoktorantów@kozminski.edu.pl do 3 lipca 2017 r. Informację o zakwalifikowaniu referatu na konferencję Autorzy otrzymają do 12 lipca b.r. Pełne, ostateczne teksty referatów powinny wpłynąć do nas najpóźniej do 4 września 2017 r.

Odpłatność za udział w konferencji wynosi:

- 150,- PLN za udział w pierwszym dniu obrad (wszystkim Uczestnikom zapewniamy otrzymanie książki konferencyjnej, lunch, kawę i herbatę podczas przerw),

- 100,- PLN za udział w warsztacie.

Oficjalna strona konferencji - http://konferencjadoktorantow.kozminski.edu.pl/

Mamy nadzieję, że konferencja ta przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy pomiędzy naszymi Uczelniami.

Serdecznie zapraszamy!

 

                                                                       Prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt

                                                                       Kierownik Studium Doktoranckiego

                                                                       w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Zaproszenie

Konferencja Doktorantów pt. "Wyzwania globalne wobec gospodarki i społeczeństwa".

Szanowni Państwo,
Na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się Konferencja Doktorantów pt. "Wyzwania globalne wobec gospodarki i społeczeństwa".
Termin i miejsce Konferencji: 21 czerwca 2017 r., Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szczecin, ul. Cukrowa 8, sala 010.
Termin zgłoszeń został przedłużony do 14 czerwca 2017r. Formularze zgłoszeniowe wraz ze streszczeniem można przesyłać do 14 czerwca na adres konferencja.doktorantow@wzieu.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://konferencjadoktorantow.wzieu.usz.edu.pl/
Do udziału w Konferencji szczególnie zapraszam Doktorantów, którzy będą mieli możliwość wystąpienia bądź też zabrania głosu w dyskusji oraz opublikowania artykułów (po otrzymaniu pozytywnych recenzji). Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Europa Regionum (7 pkt - MNiSW).
W razie dodatkowych pytań, dotyczących organizowanej Konferencji, proszę o kontakt :
- mailowy konferencja.doktorantow@wzieu.pl, bądź
- telefoniczny +48 886-130-545.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Sylwia Kowalska
Doktorantka WZiEU US

Formularz zgłoszeniowy

 

Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców"

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Ekonomii Politycznej i Zakład Zrównoważonego Rozwoju zapraszają na Konferencję Naukową:

"Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców"

Białystok, 22.05.2017 r.
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok

Celem konferencji jest analiza współczesnych problemów ekonomicznych widzianych z perspektywy młodych naukowców. Na inicjatywę składają się wspólne badania młodych naukowców, forum dyskusji i popularyzacji osiągnięć współczesnej nauki. Konferencja to także okazja do przedstawienia innowacyjności stosowanych rozwiązań, działalności przedsiębiorstw oraz kierunków współpracy nauki i gospodarki w ramach badań interdyscyplinarnych.

Tematyka omawianych zagadnień będą obejmować:

    Uwarunkowania innowacyjności gospodarki
    Ekonomia behawioralna.
    Czynniki wzrostu gospodarczego.
    Rozwój lokalny i regionalny.
    Instytucje i ich znaczenie w gospodarce
    Rynek pracy w Polsce

Harmonogram konferencji:

    15 marca 2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z abstraktem
    31 marca 2017 r. – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
    31 marca 2017 r. – informacja o akceptacji abstraktów
    15 maja 2017 r. – przesyłanie pełnych tekstów referatów
    22 maja 2017 r. – konferencja

Publikacja

Artykuł należy przygotować w języku polskim. Sugerowana objętość pracy wynosi 21 tys. – 25 tys. znaków. Artykuły po pozytywnej recenzji mogłyby zostać opublikowane w czasopiśmie „Optimum. Studia Ekonomiczne” (10 pkt. MNiSW) lub monografii. Przewidywany termin publikacji artykułów – wrzesień 2017 r.


Opłaty

Pełna opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje: udział w konferencji, wyżywienie oraz publikację artykułu.

Obniżona opłata konferencyjna (obejmująca wyłącznie publikację artykułu): 250 zł


Opłatę należy wnieść na konto Uniwersytetu w Białymstoku: 18 1160 2202 0000 0002 4179 4126
z dopiskiem: „konferencja młodych naukowców WEiZ”
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. Rezerwacji noclegów uczestnicy konferencji dokonują we własnym zakresie. Po dokonaniu opłaty organizatorzy prześlą propozycje hoteli, w których uczestnicy będą mogli dokonać rezerwacji noclegów.

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ewa Gruszewska (Przewodniczący)
dr Tomasz Poskrobko
mgr Agnieszka Borowska-Żywno
mgr Kinga Karpińska
mgr Anna Matel
mgr Anna Protasiewicz
mgr Kamil Waligóra
mgr Ewa Kuzionko-Ochrymiuk

Kontakt:

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok

www.weiz.uwb.edu.pl

Katedra Ekonomii Politycznej, p. 221

e-mail: mlodzibialystok@uwb.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy:

karta_zgloszeniowa_2017.pdf

Konferencje


Konferencja Interdyscyplinarna "Wiedza Kluczem do sukcesu", Łódź, 21.01.2017 r. (rejestracja do 16 grudnia 2016), link do strony konferencji: https://www.facebook.com/events/704198506407146/ oraz link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYz23b9YuERyYb0L97dIzhgm49hbgUq5h3ynxzVbfUp23SwQ/viewform?c=0&w=1

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Władza w przestrzeni społeczno-politycznej”, Olsztyn, 9.02.2017, link do konferencji: https://www.facebook.com/events/240959349655385/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego - dopuszczalność i granice jej prowadzenia", 11 stycznia 2017 r. Radom. Link do konferencji: https://www.facebook.com/events/737637623043609/

III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku"

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów pragnę serdecznie zaprosić studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych na
III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku",
które odbędzie się 21 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa znajdują się poniżej.

mgr Agnieszka Drews

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego KSMN III

 

KARTA_ZGŁOSZENIOWA_KSMN_III

KSMN_III

6 grudnia: Scopus jako pomocnik w pisaniu wniosków o granty