POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Aktualności

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Szkole Letniej “Finance for Five” - realizowanej z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej przez Wydział Ekonomii i Zarządzania z zakresu finansów.

Szkoła jest skierowana do studentów i doktorantów. Językiem wykładowym jest język angielski, a udział w szkole jest bezpłatny.

Informacje o Szkole i rekrutacji znajdują się pod linkiem:

http://weiz.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/szkola-letnia-finance-for-five-rekrutacja-trwa/c39c5dbb

bądź:

http://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/szkola-letnia-finance-for-five-rekrutacja-trwa/3cde2808

 

 

 


 Szanowni Państwo,

Dnia 6 czerwca 2019 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się III Ogólnopolska
Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Ekonomia współdzielenia.
Aspekty teoretyczne i praktyczne". Zgłoszenia wraz ze
streszczeniami należy przesyłać do 31 maja na adres
konferencja.doktorantów@wzieu.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz
szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się na
stronie: konferencjadoktorantow.wzieu.usz.edu.pl/.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród doktorantów.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny Konferencji
 

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Międzywydziałowego Koła Naukowego Doktorantów "Axis Mundi" działającego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszamy do wystąpienia na interdyscyplinarnej konferencji

"II Forum Idei Młodych Naukowców. Inspiracje dla projektów interdyscyplinarnych."


Konferencja odbędzie się 21 maja (wtorek) 2019 r. na Kampusie Wóycickiego UKSW, przy ul. K. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Nasze zaproszenie kierujemy do doktorantów i młodych pracowników naukowych dowolnych dyscyplin.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia 2019 r. Aby się zarejestrować, należy wypełnić ten formularz: https://bit.ly/2XRXFdJ

Udział w "Forum Idei Młodych Naukowców" jest bezpłatny. Wymaga jednak przyniesienia wkładu do poczęstunku.


Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne tutaj: https://bit.ly/2HjLyAY

Natomiast wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: axis.mundi@uksw.edu.pl


Z wyrazami szacunku,


Komitet Organizacyjny Konferencji
"II Forum Idei Młodych Naukowców. Inspiracje dla projektów interdyscyplinarnych."

 

 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na VII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "OBLICZA DOBROBYTU" 25 MAJA 2019 r.

Powiślańska Szkoła Wyższa

Kwidzyn

Informacje

 

 

Szanowni Państwo,

Ostania szansa zgłoszenia udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 14-15 czerwca 2019 roku w Sopocie.

Cykl naszych dotychczasowych spotkań naukowych realizowany był pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA". Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Przedsiębiorstwo w obliczu nowych trendów społeczno-ekonomicznych".

Wszystkie informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie: http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/ 

Kalendarium przygotowań:

  • ostateczny termin zgłoszenia udziału - do 14 lutego 2019
  • dokonanie opłaty - do 15 lutego 2019
  • nadesłanie artykułów - do 28 lutego 2019

Uprzejmie informujemy, że nadesłane teksty planujemy opublikować w czasopiśmie „Zarządzanie i Finanse" (ISSN 2084-5189), które znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykaz czasopism ogłoszony 23 grudnia 2015 r. przyznaje 10 punktów za publikację. Jednocześnie informujemy, że redakcja Czasopisma złożyła akces w ministerialnym konkursie "Wsparcie dla czasopism naukowych", co w przypadku otrzymania finansowania skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym. Planujemy również wydanie monografii (Uniwersytet Gdański znalazł się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe wg MNiSW).

Pismo „Zarządzanie i Finanse" jest indeksowane przez BazEkon, The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), IC Journals Master List i Ulrich's periodicals.

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w Konferencji,

Komitet Organizacyjny V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców - EDYCJA 2019
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów pt. „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku - teoria i praktyka”

 
http://unikonferencje.pl/konferencja/9802-i-ogolnopolska-konferencja-doktorantow-pt-prawo-wlasnosci-przemyslowej-w-xxi-wieku-teoria-i-praktyka
 
panel ekspercki

 

Szanowni Państwo,
Pracownicy Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej Katedry Ekonomii
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają zaszczyt zaprosić Państwa
na

konferencję naukową pt. PROBLEM BOGACTWA I UBÓSTWA W TEORIACHSPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH, która odbędzie się w dniach 19-21 września 2019r. 

w jednym z ośrodków Beskidu Śląskiego. Poniżej Zaproszenie na Konferencję.
Z poważaniem
dr Artur Grabowski
Sekretarz Konferencji
Katedra Ekonomii
Wydział Ekonomii

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Pismo Przewodnie - KONFERENCJA 2019

 

 

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału

w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka",

która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Dąbrowie Górniczej

 

Celem konferencji jest prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki oraz praktyki zainteresowanych problematyką innowacji i przedsiębiorczości. Podczas konferencji odbędzie się PANEL DOKTORANTÓW wraz z warsztatami pracy naukowej  dedykowany młodym pracownikom nauki, doktorantom, uczestnikom studiów doktoranckich.

Główne obszary tematyczne konferencji to:

  • Innowacyjność i zarządzanie procesami zmian
  • Metropolia - innowacje w zarządzaniu regionem
  • Innowacje w organizacjach
  • Organizacja kreatywna
  • Przedsiębiorczość – przyczyna i skutek innowacyjności

Serdecznie zapraszamy do udziału oraz publikacji referatów.

Nadesłane teksty w języku polskim i angielskim, po pozytywnych recenzjach będą publikowane w: 

1.       „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" (lista B MNiSW 12 pkt.)

2.       „Engineering Management in Production and Services" (11 pkt.)

3.       „Forum Scientiae Oeconomia" (lista B MNiSW, 7 pkt.)

4.       "European Journal of Business Science and Technology" (https://www.ejobsat.cz/, Journal is indexed in EconLit, RePEc and Google Scholar)

5.       "Journal of Economics and Social Research"  (http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=582)

6.       „Zarządzanie. Teoria i Praktyka/Management. Theory & Practice" (lista B MNiSW 5 pkt.) lub

7.       Monografii pokonferencyjnej (4 punkty).

Ważne daty:

08.04.2018 r. (TERMIN PRZEDŁUŻONO) – termin zgłoszenia udziału w konferencji i propozycji referatu

08.04.2018 r. (TERMIN PRZEDŁUŻONO) – termin uregulowania opłaty konferencyjnej                                      

30.04.2018 r. (TERMIN PRZEDŁUŻONO) – termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów


 Szczegóły i zgłoszenia: www.wsb.edu.pl/innowacje


tel. (32) 295 93 24; (32) 295 93 42
e-mail: innowacje@wsb.edu.pl                                                                                                                                      

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy Konferencji

ulotka

Zaproszenie na II Konferencję Naukową z cyklu: „Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców"

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
UwB oraz Rady Programowej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej
konferencji naukowej z cyklu „Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych
naukowców"
w dniu 24 maja 2018 roku.
 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie konferencji:

http://mlodzibialystok.uwb.edu.pl/
 

Zgłaszanie propozycji wystąpień jest już możliwe i potrwa do 31.03.2018


W załączeniu przesyłamy ulotkę konferencyjną.

POBIERZ
 

Formularz rejestracyjny znajduje się pod linkiem:
http://mlodzibialystok.uwb.edu.pl/index.php/rejestracja/

mlodzibialystok.uwb.edu.pl

 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na warsztaty doktorskie z zakresu ekonometrii i statystki. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje.

 http://www.warsztaty.uni.lodz.pl

 

 

Szanowni Doktoranci,

Zapraszamy na II Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla Gospodarki Polski. Informacje znajdą Państwo w zaproszeniu i folderze informacyjnym.

Zaproszenie

Folder informacyjny

 

 

 

Szanowni Doktoranci,

26 października 2017 r. w godzinach 16:45-18:15 w sali 132 odbędzie się szkolenie z zakresu informacji naukowej i baz elektronicznych.

Serdecznie zapraszamy

 

 

/uploads/tiny//66/Konferencje/Future_of_Management_Leaflet_0_new.pdf


Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “ Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności “ organizowanej przez Instytut Finansów, Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Bardzo serdecznie zapraszamy Panią/Pana, jak też zainteresowane grupy czy też zespoły naukowe oraz dydaktyczne, do wzięcia udziału w Konferencji. Liczymy na przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo. Prosimy też o rozpropagowanie informacji o Konferencji w środowisku naukowców i doktorantów oraz praktyków gospodarczych interesujących się zagadnieniami ekonomicznymi i społecznymi (w tym z zakresu finansów) w kontekście gospodarowania we współczesnym świecie.

Szczegółowe informacje o Konferencji oraz formularze zgłoszeń zamieszczone są na stronie Konferencji http://www.wsb.pl/poznan/ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-gospodarka-i-finanse-wobec-wyzwan-wspolczesnosci-2017


Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. WSB
Dyrektor Instytutu Finansów, Wydział Finansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “ Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności"

 

 

 

 

 

Szanown Państwo,                  

w celu aktywizacji naukowej słuchaczy studiów doktoranckich, Akademia Leona Koźmińskiego organizuje w dniach 8 i 9 grudnia b.r. V Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów, poświęconą aktualnym problemom zarządzania i ekonomii. Będzie ona jednym z istotnych elementów obchodów 25-lecia istnienia naszej Uczelni. Na konferencji tej doktoranci będą mogli zaprezentować wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanych przez nich prac. Pragniemy zaprosić na konferencję doktorantów z różnych środowisk naukowych.  Poniżej znajdą Państwo zaproszenie.

 Głównymi obszarami tematycznymi konferencji, będą:

- organizacja,

- kierowanie ludźmi,

- zarządzanie strategiczne,

- marketing,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- nowoczesne technologie w zarządzaniu,

- ekonomia,

- finanse.

Przewidujemy wydanie książki zawierającej zakwalifikowane teksty w wydawnictwie „Poltext” (uzyskają one 4 punkty z tytułu publikacji naukowej). Prezentowane na konferencji lub publikowane materiały mogą mieć zarówno charakter teoretyczny jak i badawczy, powinny jednak dotyczyć problematyki przygotowanego doktoratu. Objętość tekstu wraz z bibliografią powinna zawierać się w granicach od 12 do 15 stron (minimum 20.000, maksimum 25.000 znaków, ze spacjami). Wszystkie teksty będą recenzowane. Na konferencję powinny zostać również przygotowane prezentacje w formie slajdów. Konferencja odbędzie się w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W dniu 8 grudnia przewidujemy sesje plenarne oraz obrady w sekcjach, których problematyka będzie zależała od tematów przesłanych referatów.

Natomiast 9 grudnia proponujemy Państwu udział w warsztacie metodologicznym prowadzonym przez naszych ekspertów. Warsztat będzie dotyczyć ilościowych i jakościowych metod badań naukowych i będzie prowadzony na podstawie przesłanych przez doktorantów krótkich informacji o problematyce ich prac i planowanych metodach badawczych.  Celem warsztatu jest udzielenie Państwu wsparcia w doborze metod i analizie wyników badań. Planowany czas trwania warsztatu: godz. 09.00 – 13.00.

Prosimy o przesyłanie wstępnych zgłoszeń na konferencję (tytuł referatu i abstrakt do 100 słów zawierający cel i określenie czy artykuł ma charakter teoretyczny, czy empiryczny) oraz zgłoszenia zamiaru udziału w warsztatach na adres mailto:konferencjadoktorantów@kozminski.edu.pl do 3 lipca 2017 r. Informację o zakwalifikowaniu referatu na konferencję Autorzy otrzymają do 12 lipca b.r. Pełne, ostateczne teksty referatów powinny wpłynąć do nas najpóźniej do 4 września 2017 r.

Odpłatność za udział w konferencji wynosi:

- 150,- PLN za udział w pierwszym dniu obrad (wszystkim Uczestnikom zapewniamy otrzymanie książki konferencyjnej, lunch, kawę i herbatę podczas przerw),

- 100,- PLN za udział w warsztacie.

Oficjalna strona konferencji - http://konferencjadoktorantow.kozminski.edu.pl/

Mamy nadzieję, że konferencja ta przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy pomiędzy naszymi Uczelniami.

Serdecznie zapraszamy!

 

                                                                       Prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt

                                                                       Kierownik Studium Doktoranckiego

                                                                       w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Zaproszenie

Konferencja Doktorantów pt. "Wyzwania globalne wobec gospodarki i społeczeństwa".

Szanowni Państwo,
Na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się Konferencja Doktorantów pt. "Wyzwania globalne wobec gospodarki i społeczeństwa".
Termin i miejsce Konferencji: 21 czerwca 2017 r., Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szczecin, ul. Cukrowa 8, sala 010.
Termin zgłoszeń został przedłużony do 14 czerwca 2017r. Formularze zgłoszeniowe wraz ze streszczeniem można przesyłać do 14 czerwca na adres konferencja.doktorantow@wzieu.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://konferencjadoktorantow.wzieu.usz.edu.pl/
Do udziału w Konferencji szczególnie zapraszam Doktorantów, którzy będą mieli możliwość wystąpienia bądź też zabrania głosu w dyskusji oraz opublikowania artykułów (po otrzymaniu pozytywnych recenzji). Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Europa Regionum (7 pkt - MNiSW).
W razie dodatkowych pytań, dotyczących organizowanej Konferencji, proszę o kontakt :
- mailowy konferencja.doktorantow@wzieu.pl, bądź
- telefoniczny +48 886-130-545.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Sylwia Kowalska
Doktorantka WZiEU US

Formularz zgłoszeniowy

 

Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców"

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Ekonomii Politycznej i Zakład Zrównoważonego Rozwoju zapraszają na Konferencję Naukową:

"Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców"

Białystok, 22.05.2017 r.
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok

Celem konferencji jest analiza współczesnych problemów ekonomicznych widzianych z perspektywy młodych naukowców. Na inicjatywę składają się wspólne badania młodych naukowców, forum dyskusji i popularyzacji osiągnięć współczesnej nauki. Konferencja to także okazja do przedstawienia innowacyjności stosowanych rozwiązań, działalności przedsiębiorstw oraz kierunków współpracy nauki i gospodarki w ramach badań interdyscyplinarnych.

Tematyka omawianych zagadnień będą obejmować:

    Uwarunkowania innowacyjności gospodarki
    Ekonomia behawioralna.
    Czynniki wzrostu gospodarczego.
    Rozwój lokalny i regionalny.
    Instytucje i ich znaczenie w gospodarce
    Rynek pracy w Polsce

Harmonogram konferencji:

    15 marca 2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z abstraktem
    31 marca 2017 r. – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
    31 marca 2017 r. – informacja o akceptacji abstraktów
    15 maja 2017 r. – przesyłanie pełnych tekstów referatów
    22 maja 2017 r. – konferencja

Publikacja

Artykuł należy przygotować w języku polskim. Sugerowana objętość pracy wynosi 21 tys. – 25 tys. znaków. Artykuły po pozytywnej recenzji mogłyby zostać opublikowane w czasopiśmie „Optimum. Studia Ekonomiczne” (10 pkt. MNiSW) lub monografii. Przewidywany termin publikacji artykułów – wrzesień 2017 r.


Opłaty

Pełna opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje: udział w konferencji, wyżywienie oraz publikację artykułu.

Obniżona opłata konferencyjna (obejmująca wyłącznie publikację artykułu): 250 zł


Opłatę należy wnieść na konto Uniwersytetu w Białymstoku: 18 1160 2202 0000 0002 4179 4126
z dopiskiem: „konferencja młodych naukowców WEiZ”
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. Rezerwacji noclegów uczestnicy konferencji dokonują we własnym zakresie. Po dokonaniu opłaty organizatorzy prześlą propozycje hoteli, w których uczestnicy będą mogli dokonać rezerwacji noclegów.

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ewa Gruszewska (Przewodniczący)
dr Tomasz Poskrobko
mgr Agnieszka Borowska-Żywno
mgr Kinga Karpińska
mgr Anna Matel
mgr Anna Protasiewicz
mgr Kamil Waligóra
mgr Ewa Kuzionko-Ochrymiuk

Kontakt:

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok

www.weiz.uwb.edu.pl

Katedra Ekonomii Politycznej, p. 221

e-mail: mlodzibialystok@uwb.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy:

karta_zgloszeniowa_2017.pdf

Konferencje


Konferencja Interdyscyplinarna "Wiedza Kluczem do sukcesu", Łódź, 21.01.2017 r. (rejestracja do 16 grudnia 2016), link do strony konferencji: https://www.facebook.com/events/704198506407146/ oraz link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYz23b9YuERyYb0L97dIzhgm49hbgUq5h3ynxzVbfUp23SwQ/viewform?c=0&w=1

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Władza w przestrzeni społeczno-politycznej”, Olsztyn, 9.02.2017, link do konferencji: https://www.facebook.com/events/240959349655385/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego - dopuszczalność i granice jej prowadzenia", 11 stycznia 2017 r. Radom. Link do konferencji: https://www.facebook.com/events/737637623043609/

III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku"

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów pragnę serdecznie zaprosić studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych na
III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku",
które odbędzie się 21 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa znajdują się poniżej.

mgr Agnieszka Drews

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego KSMN III

 

KARTA_ZGŁOSZENIOWA_KSMN_III

KSMN_III

6 grudnia: Scopus jako pomocnik w pisaniu wniosków o granty