POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
15-062 Białystok
ul. Warszawska 63
nr tel. (portiernia) (85) 745 77 00
e-mail: weiz@uwb.edu.pl

  

NUMER   NAZWISKO NR POK.
(85) 745 7711 Dziekan dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB
m.poniatowicz@uwb.edu.pl
110
(85) 745 7711 Prodziekan ds. Rozwoju dr hab. Grażyna Michalczuk
g.michalczuk@uwb.edu.pl
110
(85) 745 7709 Prodziekan ds. Studenckich dr Mariusz Citkowski
m.citkowski@uwb.edu.pl
109
(85) 745 7709  Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji dr inż. Tomasz Poskrobko
t.poskrobko@uwb.edu.pl
109
(85) 745 7711 Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej mgr Jolanta Wiszniewska
j.wiszniewska@uwb.edu.pl
108
(85) 745 7732 Stanowisko ds. Finansów mgr Anna Białous
a.bialous@uwb.edu.pl
128
(85) 745 7724 Administrator Dorota Ostaszewska
d.ostaszewska@uwb.edu.pl
130
Biblioteka
(85) 745 7714      Kierownik mgr Agnieszka Gryka
bwe@uwb.edu.pl
116
      mgr Anna Daniło
  mgr Krystyna Dominikowska
  mgr Alina Pawelczuk
  mgr Małgorzata Urban
  mgr Elżbieta Mikutowicz
e.mikutowicz@uwb.edu.pl
Specjalista ds. Administrowania Nauką
(85) 745 7733
  mgr Agata Płusa 137
Dziekanat
85 745 77 13
85 745 77 07
Kierownik Dziekanatu mgr Katarzyna Fiedorow
k.fiedorow@uwb.edu.pl
106
85 745 77 05
85 745 77 08
Ekonomia I st studia stacjonarne – koordynator studiów I stopnia Alicja Roszko
a.roszko@uwb.edu.pl
104
85 745 77 05
85 745 77 08

Ekonomia I st studia niestacjonarne

Zarządzanie I stopnia studia stacjonarne

mgr Beata Szubzda 
b.szubzda@uwb.edu.pl
104
85 745 77 05
85 745 77 08
Ekonomiczno-Prawny  I i II st

studia stacjonarne

mgr Renata Biełasz
r.bielasz@uwb.edu.pl
104
85 745 77 13
85 745 77 07
MSG  I i II st studia stacjonarne
Logistyka I st studia niestacjonarne

koordynator studiów II stopnia

mgr Małgorzata Żukowska
m.zukowska@uwb.edu.pl
106
85 745 77 13
85 745 77 07
Ekonomia II st studia stacjonarne

Zarządzanie  II st studia stacjonarne

mgr Anna Korotkiewicz
a.korotkiewicz@uwb.edu.pl
106
85 745 77 13
85 745 77 07
Ekonomia II st studia niestacjonarne mgr Katarzyna Fiedorow
k.fiedorow@uwb.edu.pl
106
85 745 77 13
85 745 77 07
Archiwum Paweł Plackowski
p.plackowski@uwb.edu.pl
106
Zespół ds. Stypendiów
(85) 745 7701   mgr Marta Kosińska 129
  mgr Anna Bernacka
Studia doktoranckie
(85) 745 7734  Kierownik dr hab. dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB 233A
(85) 745 7734    mgr Karolina A. Włodkowska
k.wlodkowska@uwb.edu.pl
233A
Informatycy
(85) 745 7727   mgr Edmund Białous
e.bialous@uwb.edu.pl
131
  mgr inż. Paweł Lemański
p.lemanski@uwb.edu.pl
Katedra Ekonomii Politycznej
(85) 745 7728 Kierownik dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB 221
(85) 745 7726   prof. dr hab. Kazimierz Meredyk 221
  dr hab. Ewa Gruszewska
   dr Katarzyna Wierzbicka
  dr Agnieszka Grzybowska
  dr Dorota Roszkowska
  dr Luiza Kostecka - Tomaszewska
  dr Magdalena Owczarczuk
  dr Zofia Karczewska
  mgr Anna Protasiewicz
  mgr Kinga Karpińska
Katedra Finansów i Rachunkowości i Informatyki
(85) 745 7716 Kierownik p.o. dr hab. Grażyna Michalczuk 319
(85) 745 7716    dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB 319
  dr Agnieszka Ertman
  dr Teresa Mikulska
  dr Agnieszka Zalewska-Bochenko
  dr Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
  dr Łukasz Siemieniuk
  mgr Julita Fiedorczuk
  mgr Łukasz Siemieniuk
  mgr Magdalena Kuźma
  mgr Urszula Konarzewska
  mgr Agam Gardocki
  mgr Magda Wiśniewska - Kuźma
Katedra Skarbowości
(85) 745 7702 Kierownik p.o. dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB 208
(85) 745 7702   dr Aneta Kargol-Wasiluk 208
  dr Marian Zalesko
  dr Adam Wyszkowski
  dr Anna Wildowicz-Giegiel
  mgr Renata Budlewska
  mgr Mariusz Mak
  mgr Łukasz Zegarowicz
  mgr Michał Wojciuk
Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego
(85) 745 7731 Kierownik prof. dr hab. Marek Proniewski 234
(85) 745 7721   prof. dr hab. Andrzej F. Bocian 234
  dr Arkadiusz Niedźwiecki
  dr Paweł Piątkowski
  dr Joanna Bogna Zielińska
  mgr Emilia Jankowska - Ambroziak
Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami
(85) 745 7720 Kierownik dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 230
(85) 745 7725   dr Tomasz Dębowski 232
  dr Anna Busłowska 
  dr Łukasz Bugowski
  mgr Kamil Waligóra
Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
(85) 745 7720 Kierownik dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB 229
(85) 745 7725   prof. dr hab. Teresa Mróz  
  dr Anna Augustyn
  dr Dorota Wyszkowska
  dr Joanna Prystrom 
  mgr Ewelina Mielech
Zakład Ekonometrii i Statystyki
(85) 745 7723 Kierownik dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB 305
(85) 745 7723   dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB 305
  dr Dorota Perło
   dr Paweł Jamróz
  dr Jacek Marcinkiewicz
  dr Elżbieta Misiewicz
  dr Iwona Skrodzka
  mgr Paweł Konopka
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych   
 (85) 745 7730 Kierownik dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB 219
(85) 745 7730   dr Monika Fiedorczuk
219
  dr Agnieszka Piekutowska
  mgr Mariusz Dąbrowski
Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania
(85) 745 7715 Kierownik dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB 136
(85) 745 7715    dr Mariusz Citkowski 136 
  dr Karina Sachpazidu-Wójcicka
  dr Andrzej Kondej
  mgr Monika Garwolińska
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
(85) 745 7706 Kierownik prof. dr hab. Henryk Wnorowski 203
(85) 745 7706   dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra,prof. UwB 202
  dr hab. Artur Bołtromiuk,prof. UwB
  dr Ewa Magrel
  dr Anna Wierzbicka
  mgr Angelika Andrzejczyk
Zakład Zarządzania
(85) 745 7719 Kierownik dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB 225
(85) 745 7719   dr hab. J. Borowski, prof. UwB 225
  dr Anna Grześ
  dr Marek Kruk
  dr Barbara Sokół
  mgr Anna Szleszyńska-Świderska
  mgr Ewa Kuzionko - Ochrymiuk
Zakład Zrównoważonego Rozwoju
(85) 745 7729 Kierownik dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB 135
(85) 745 7729   dr inż. Tomasz Poskrobko 135
  mgr Anna Matel
Zakład Ekonomii Sektora Publicznego
 (85) 745 7722 Kierownik dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB 220
 (85) 745 7722    dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB 220 
  dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB
Studia Podyplomowe Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw, Studia Podyplomowe Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostce Sektora Publicznego
(85) 745 7702 Kierownik dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB 208
(85) 745 7702
(85) 745 7703 fax
  Grażyna Majewska
majewska@uwb.edu.pl
208
Studia Podyplomowe Menedżerskie
(85) 745 7720 Kierownik dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 229
(85) 745 7733   Agata Płusa
a.plusa@uwb.edu.pl
137
Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
(85) 745 7725 Kierownik dr Dorota Wyszkowska 229
(85) 745 7711   mgr Jolanta Wiszniewska
j.wiszniewska@uwb.edu.pl
107
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
(85) 745 7731 Kierownik dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB 234
(85) 745 7711   mgr Jolanta Wiszniewska
j.wiszniewska@uwb.edu.pl
107
Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
(85) 745 7719 Kierownik dr Anna Grześ 225
(85) 745 7711   mgr Jolanta Wiszniewska
j.wiszniewska@uwb.edu.pl
107
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
(85) 745 7721 Kierownik dr Arkadiusz Niedźwiecki 234
(85) 745 7733   mgr Agata Płusa
a.plusa@uwb.edu.pl
137
Studia Podyplomowe Obsługa Celno-Podatkowa i Logistyczna Międzynarodowego Obrotu Towarowego
(85) 745 7730 Kierownik dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB 219
(85) 745 7708   mgr Renata Biełasz 106
Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe
(85) 745 7723 Kierownik dr Beata Madras-Kobus 305
(85) 745 7705   mgr Małgorzata Żukowska
m.zukowska@uwb.edu.pl
104
Studia Podyplomowe Zarządzanie placówką medyczną
(85) 745 7723 Kierownik dr Beata Madras-Kobus 305
(85) 745 7705   mgr Małgorzata Żukowska
m.zukowska@uwb.edu.pl
104
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
(85) 745 7720 Kierownik Prof. zw. dr hab. Teresa Mróz 229
514 101 675   Małgorzata Wasilewska-Szypluk  
505 283 500   Marta Czech  
Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Społeczne
(85) 745 7722 Kierownik dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB 220
(85) 745 7713   Anna Korotkiewicz
us.weiz@uwb.edu.pl
106
Portiernia
(85) 745 7700      

 

Parametry wyszukiwarki: dane personalne, telefon, stanowisko, sekcja. Parametry odzielamy +