POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe
Kierownik Studiów
    Imię i Nazwisko e-mail  dyżury 2017/2018
Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB r.dziamianowicz@uwb.edu.pl  

 

 

Sekretariat studiów

pok. 208, tel. 085 745 77 02, fax. 085 745 77 03 15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

    Imię i Nazwisko e-mail  godziny urzędowania: 2017/2018
Grażyna Majewska
tel. 504-58-87-15
(od 9.00-15.00)
majewska@uwb.edu.pl

czwartek 10.00-14.00