POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

mailowy: podyplomowe.biodo@uwb.edu.pl

telefoniczny:

Małgorzata Wasilewska-Szypluk tel. 514 101 675