POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

 STUDIA PODYPLOMOWE MENEDŻERSKIE

Studia Podyplomowe Menedżerskie istnieją od 1992 roku. Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, różnych specjalności.

Wykładowcami są pracownicy naukowi oraz praktycy, dyrektorzy banków i specjaliści z poszczególnych dziedzin. Program i treści nauczania dostosowane są do potrzeb i wymagań rynku. Studia dają szansę nawiązania ciekawych kontaktów oraz konsultacji z wieloma specjalistami z różnych branż.

Kierownik:
Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof.UwB

Sekretariat :   Pokój 107 (czas wakacji)

 

Kontakt:

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63 15-062 Białystok pok. 107

Informacja o studiach   (poniedziałek-piątek)
tel/fax. (085) 745-77-25  lub 745-77-11
anna_psm@poczta.onet.pl

Organizacja zajęć:

 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się w formie 2-dniowych zjazdów (w soboty i niedziele) i obejmują 256 godzin zajęć dydaktycznych
 • studia kończą się egzaminem i wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Termin składania dokumentów: 10.05.2017r do 31.10.2017r. po zarejestrowaniu swoich danych w sytemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Termin rozpoczęcia: 18 listopad 2017r.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 • ukończenie studiów wyższych - minimum posiadanie dyplomu licencjata
 • obowiązuje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty kwalifikacyjnej  - 85,00zł
 • Kserokopia dowodu osobistego

Program studiów:

 • Organizacja i zarządzanie
 • Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami pracy
 • Zarządzanie strategiczne
 • Biznes plan
 • System podatkowy
 • Zarządzanie projektami UE
 • Rachunkowość zarządcza
 • Negocjacje w biznesie
 • Public relations
 • Prawo pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Rynek  nieruchomości
 • Lider w biznesie
 • Logistyka

Opłaty za studia: czesne wynosi 3600 zł za cały program (istnieje możliwość płatności w czterech równych ratach)

 

Zapraszamy również na stronę:https://www.facebook.com/PSMUWB?ref=hl