POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe Menedżerskie istnieją od 1992 roku. Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, różnych specjalności. Wykładowcami są pracownicy naukowi oraz praktycy, dyrektorzy banków i specjaliści z poszczególnych dziedzin. Program i treści nauczania dostosowane są do potrzeb i wymagań rynku. Studia dają szansę nawiązania ciekawych kontaktów oraz konsultacji z wieloma specjalistami z różnych branż.

 

Kierownik:

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

 

Sekretariat:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 692 118 542
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl

 

Organizacja zajęć:

  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się w formie 2-dniowych zjazdów (w soboty i niedziele) i obejmują 256 godzin zajęć dydaktycznych
  • studia kończą się egzaminem i wydaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych

Termin składania dokumentów: 10.05.2017r do 31.12.2017r. po zarejestrowaniu swoich danych w sytemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Termin rozpoczęcia: 20 styczeń 2018 r.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

  • ukończenie studiów wyższych - minimum posiadanie dyplomu licencjata
  • obowiązuje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

  • Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia)
  • Potwierdzenie wpłaty kwalifikacyjnej  - 85,00zł

Opłaty za studia: czesne wynosi 3600 zł za cały program (istnieje możliwość płatności w trzech równych ratach)