POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Kontakt:
mailowy: podyplomowe.biodo@uwb.edu.pl
telefoniczny:
Małgorzata Wasilewska-Szypluk tel. 514 101 675