Menu:

 

dr Luiza Kostecka-Tomaszewska
Katedra Ekonomii Politycznej

(085) 745-77-28
luizakostecka@o2.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: poniedziałek 10:00-11:30
urlop: 9-20.09.2019

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate