POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 

dr Łukasz Bugowski
Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami

(085) 745-77-25
 
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232

konsultacje: środa, godz. 13.00 - 14.30, sala 229

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate