Menu:

 

dr Łukasz Siemieniuk
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

(085) 745-77-16
l.siemieniuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje:
wtorek - godz. 9:45-11:15

Urlop:
- 01.07.2019 r. - 05.07.2019 r.
- 22.07.2019 r. - 31.07.2019 r.
- 05.08.2019 r. - 14.08.2019 r.
- 02.09.2019 r. - 20.09.2019 r.  

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate