Menu:

 

dr Łukasz Siemieniuk
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

(085) 745-77-16
l.siemieniuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje:
wtorek - godz. 9:45-11:15

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate