Menu:

 

 

mgr Łukasz Zegarowicz
Katedra Skarbowości

(085) 745-77-02
l.zegarowicz@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: poniedziałek 13.15-14.45

konsultacje z dnia 8.04.2019 przeniosone na 9.04.2019 na godz. 13.15-14.45

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate