Menu:

 

 

mgr Łukasz Zegarowicz
Katedra Skarbowości

(085) 745-77-02
l.zegarowicz@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: środa 10.00-11.30

urlop

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate