Menu:

mgr Magdalena Kuźma
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

(085) 745-77-16  
m.kuzma@uwb.edu.pl 

 
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319  

konsultacje:  
środa - godz. 9:45-11:15

Konsultacje w dn. 18.09.2019 r. zostały przełożone na godz. 12:00-13:30.

Urlop:
- 22.07.2019 r. - 02.08.2019 r.
- 12.08.2019 r. - 13.09.2019 r. 

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate