Menu:

 

dr Magdalena Owczarczuk
Katedra Ekonomii Politycznej

(085) 745-77-28
m.owczarczuk@uwb.edu.pl 
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: poniedziałek 13:00-14:30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate