Menu:

 

dr Marek Kruk
Zakład Zarządzania

(085) 745-77-19
marek.kruk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

Konsultacje  we wrześniu

4.09 - w godz. 12.00-13.30

 

09.09 - w godz. 13.30-15.00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate