Menu:

 

dr Marek Kruk
Zakład Zarządzania

(085) 745-77-19
marek.kruk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

konsultacje: poniedziałek 18.15-19.45

W dniu 17.06 konusltacje odbędą się w godz. 16.00-17.30 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate