Menu:

 

dr Marian Zalesko
Katedra Skarbowości

(085) 745-77-02
mzalesko@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: wtorek 13:15-14:45

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate