Menu:

 

mgr Mariusz Dąbrowski
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-30
m.dabrowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219
konsultacje: piątek 8.00 - 9.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate