POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Międzynarodowa konferencja naukowa „POLICY AND ECONOMY DUE THE CHALLNEGES OF XXI CENTURY”, 15-16 maja 2017 r. Wydział Ekonomii i Zarządzania