Menu:

 

dr Monika Fiedorczuk
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-30
monika.fiedorczuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219

konsultacje: poniedziałek 11.15-12.45

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate