Menu:

 

mgr Monika Garwolińska
Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania

(085) 745-77-15
m.garwolinska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136
konsultacje: wtorek, godz. 15.00-16.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate