POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe

 

Monografie wybitne

Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi:
• nagroda Prezesa Rady Ministrów;
• nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej;
• nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk;
• nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
• nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
• prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego;
• prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.

Do monografii naukowych nie zalicza się:
• monograficznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych;
• powieści;
• zbiorów poezji;
• zbiorów opowiadań i reportaży;
• pamiętników i dzienników;
• wznowień monografii naukowych