Menu:

dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

(085) 745-77-16
n.siemieniuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje:
wtorek - godz. 8:00-9:30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate