POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Główny Urząd Statystyczny organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Główny Urząd Statystyczny już po raz drugi organizuje KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ Z ZAKRESU STATYSTYKI.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac
obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2017/2018, które uzyskały pozytywną ocenę.

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy, uczelnie lub promotorzy, za zgodą autorów,  do 31 października 2018 r. Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Sąd Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

  Najlepsze prace magisterskie otrzymują:

  I miejsce - nagroda 5.000 zł

  II miejsce - nagroda 3.000 zł

  III miejsce - nagroda 2.000 zł

  Najlepsze prace doktorskie otrzymują:

  I miejsce - nagroda 10.000 zł

  II miejsce - nagroda 7.000 zł

  III miejsce - nagroda 5.000 zł

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnianie informacji o Konkursie wśród pracowników naukowych
Uczelni.

Dokładne informacje o warunkach uczestnictwa w Konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska-ii-edycja/.


Ulotka informacyjna