POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego

Szanowni Państwo,

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pod patronatem Fundacji GPW ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego.

W Konkursie na pracę doktorską mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.

W Konkursie na pracę magisterską i licencjacką mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 września 2018 r.

Autorzy najlepszych prac doktorskich  otrzymają następujące nagrody:

  • za najlepszą pracę doktorską - nagroda pieniężna w wysokości 8.000 zł
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace doktorskie - nagroda pieniężna w wysokości 4.000 zł i 2.000 zł.

Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymają następujące nagrody:

  • za najlepszą pracę magisterską - nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace magisterskie - płatne staże na GPW.

Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymają nagrody:

  • za najlepszą pracę licencjacką - nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł;
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace magisterskie – płatne staże na GPW.

Oceny prac dokonuje Kapituła Konkursu powoływana przez Prezesa Zarządu GPW. Przy ocenie prac pod uwagę brany jest jej poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk związanych z tematem pracy, zakres zrealizowanych badań, samodzielność i innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językowa. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w IV kwartale roku 2018, kiedy to też odbędzie się uroczyste wręczenie nagród wszystkim wyróżnionym.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie tej informacji studentom oraz dystrybucję na Uczelni plakatów promocyjnych, które w ostatnich dniach zostały wysłane drogą pocztową.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie konkursu https://www.gpw.pl/aktualnosci?ph_main_01_start=show&ph_main_01_cmn_id=107005&title=Konkurs+dla+student%C3%B3w%21