POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

OFERTA STAŻU W KANCELARII RACHUNKOWO -PRAWNEJ

Kancelaria posiada wolne miejsce w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu 2018 dla jednej osoby na odbycie stażu z zakresu rachunkowości

Osoba odbywająca staż zapoznana się z kolejnymi etapami księgowania finansowych podmiotów gospodarczych, od momentu wpłynięcia dokumentu do momentu zakończenia miesiąca i roku obrachunkowego. Nauka obejmować będzie następujące elementy:

- sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowo-finansowych, stanowiących podstawę ewidencji operacji gospodarczych, kierowanie ich do kontroli merytorycznej;

- księgowanie operacji gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ustawy o rachunkowości i zakładowym planem kont oraz zgodnie z przepisami dot. podatków dochodowych oraz VAT; w tym operacji z kontrahentami zagranicznymi,

- prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń spornych; ustalanie stanów: należności, zobowiązań, rozliczeń spornych odrębnie dla poszczególnych kontrahentów; wyodrębnianie, na potrzeby sprawozdawczości należności i zobowiązań krótko- oraz długoterminowych;
- sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych; pisemne ustalanie sald, co najmniej raz w roku obrotowym ze swoimi kontrahentami;
- analizowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu należności; naliczanie odsetek za nieterminową regulację należności i roszczeń;
- rozliczanie zakupu materiałów, towarów i opakowań; sporządzanie właściwej dokumentacji księgowej i prawidłowe ewidencjonowanie oraz rozliczanie tych zakupów; kontrolowanie stanu zapasów, ich wycena zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- sporządzanie not księgowych na potrzeby ewidencji księgowej

 

Składający ofertę

 

Ofertę składa spółka pod firmą ,,Kancelaria Rachunkowo – Prawna Monika i Grzegorz Babicz s. c.  siedzibą w Białymstoku, ul. Lipowej 12 lok. 21

Nasza Spółka  świadczy usługi w zakresach:

  1. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  2. usługowego prowadzenia kadr i płac,
  3. doradztwa prawnego,

Właściciele Kancelarii legitymują się długoletnim stażem pracy na rzecz dużych i średnich spółek prawa handlowego, działających w branżach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę o kontakt osobisty w godzinach pracy 8 001600 od poniedziałku do piątku lub telefoniczny pod numerami:

Tel. stacjonarny 85 / 7460136

Tel. komórkowy 696 47 16 48

Z poważaniem:

Monika Babicz