POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Stypendium konferencyjne - dla studentów i młodych naukowców

Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców na udział w Regional Studies Association Annual Conference 2018 w Lugano (http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-lugano-2018).
Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (studenci: £181; młodzi naukowcy: £206) oraz rocznego członkostwa w RSA (studenci: £38; młodzi naukowcy: £60), a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 500 zł.
O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie.
Więcej informacji o stypendium znajduje się w załączonym pliku, a także na stronach: www.euroreg.uw.edu.pl oraz www.rsa.uw.edu.pl

Stypendium_konferencyjne_Lugano_2018