POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zaproszenie na III edycję Konferencji “Uniwersytecka Liga Logistyków”

“Naukowe Koło Logistyki DIALOG serdecznie zaprasza do udziału w III edycji Konferencji “Uniwersytecka Liga Logistyków”. Konferencja odbędzie się w dniach 10 – 12.05.2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a jej temat przewodni to „Ekologiczne rozwiązania z zakresu logistyki”.

Główne cele konferencji to:

- propagowanie zrównoważonego rozwoju w branży logistycznej oraz umożliwienie studentom przedstawienie i wymianę pomysłów wspierający logistykę przedsiębiorstw w sposób ekologiczny,
- umożliwienie studentom nawiązywanie znajomości z praktykami biznesu poprzez udział w wykładach i warsztatach przez nich prowadzonych.

Ponadto wszystkie osoby biorące udział w konferencji mają okazję bliżej poznać kulturę Górnego Śląska poprzez udział w wyjazdach studyjnych. Ponieważ chcemy by wszyscy studenci mogli nawiązać trwałe znajomości przewidujemy również spotkania integracyjne.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/2KPdTDHptOuhJ6x02 do 15 marca.

Osoby pragnące wziąć udział w części konkursowej konferencji i przedstawić swój projekt prosimy o jego przedstawienie w programie Power Point (max. 15 slajdów) lub w pliku Microsoft Word (max. 4 strony). Krótka charakterystyka koncepcji powinna zostać przesłana w formie elektronicznej na adres mailowy: ull.nkldialog@gmail.comdo do 29.03. Projekty można tworzyć indywidualnie lub w zespołach (do 3 osób). Z wszystkich nadesłanych propozycji jury wybierze 8 zespołów, które zakwalifikują się do finału. Listy finalistów zostaną ogłoszone 15.04.2018, dla uczestników tych zespołów przewidziano też 3 punkty ECTS.

Koszt udziału w konferencji to 130 zł za osobę. Opłata ta pokrywa koszt noclegów, obiadów, przekąsek, wyjazdów studyjnych oraz dwóch spotkań integracyjnych. Istnieje również opcja udziału w konferencji bez noclegów. W tym przypadku koszt wynosi 35 zł za osobę.

Zapraszamy do śledzenia naszych stron, na których będziemy na bieżąco umieszczać informacje o konferencji.

https://www.facebook.com/events/1988418721186164/ 

www.facebook.com/NKLDialog 

www.NKL.UE.Katowice.pl