POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) PARP "Baza Usług Rozwojowych"

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) PARP "Baza Usług Rozwojowych" 
Więcej informacji na naszej stronie internetowej http://weiz.uwb.edu.pl/baza-uslug-rozwojowych

Wykaz Studiów Podyplomowych biorących udział w dofinansowaniu znajduje się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search…