POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Informacja o członkostwie Uniwersytetu w sieci BSRUN

Szanowni Państwo,

zachęcamy  do zapoznania się z możliwościami, jakie stwarza członkostwo w sieci BSRUN (THE BALTIC SEA REGION UNIVERSITY NETWORK). Uniwersytet w Białymstoku od 3 lat jest członkiem Sieci
Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego. Sieć ta powstała w 2000 r., a obecnie zrzesza ona 26 uniwersytetów z Białorusi, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski i Rosji.
Celem BSRUN jest rozwijanie długoterminowej, stabilnej, wzajemnie korzystnej i równej współpracy poprzez:

1) wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania i administracji uniwersytetu;

2) opracowanie platformy dla nowych pomysłów, projektów i działań;

3) ułatwianie i promowanie kontaktów oraz wymiany informacji i doświadczeń;

4) wzmocnienie współpracy z sieciami i stowarzyszeniami uzgodnionymi osobno.

W ramach sieci BSRUN organizowane są liczne konferencje i seminaria. Dodatkowo w ramach uczestnictwa w sieci Uczelnia może również poszerzać kontakty naukowe oraz
uczestniczyć w projektach, BSRUN także ułatwia poszukiwanie partnerów. Od 2016 roku Uniwersytet w Białymstoku jest partnerem w projekcie Erasmus+ FOSTERC (Fostering Competencies Development in Belarussian Higher Education).


Szczegółowe informacje na temat działania Sieci oraz oferty dla jej
członków można uzyskać na stronach: www.bsrun.org, https://www.facebook.com/bsrunsecretariat/

Na stronie Wydziału Ekonomii zamieszczane będą informacje o planowanych w ramach BSRUN konferencjach i seminariach.