POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Nabór do Letniej Szkoły w ramach projektu Jean Monnet Networks ,,Sustainable Land management Networks”

Nabór do Letniej Szkoły w ramach projektu Jean Monnet Networks ,,Sustainable Land management Networks”

Białystok 14.02.2018r.

OGŁOSZENIE

Uniwersytet Agrobiznesu i Rozwoju w Plovdiv (Bułgaria) we współpracy z partnerami w ramach projektu Jean Monnet Networks ,,Sustainable Land management Networks”, no.564651-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-NETWORK organizuje Szkołę Letnią dla doktorantów i młodych naukowców w dniach od 2 lipca do 7 lipca 2018 roku

Letnia szkoła będzie się koncentrować nad prawnymi, ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami zarządzania gruntami.

Wykładowcami będą nauczyciele z partnerskich uniwersytetów: Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Uniwersytet w Foggi, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet w Kordobie, Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu, Uniwersytet Agrobiznesu i Rozwoju w Plovdiv. 

Zgłoszenia na wyjazd będą przyjmowane do dnia 19.02.2018r. w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB w p.202 (prof. UwB, dr hab. Adam Sadowski).

Więcej przydatnych informacji na temat szkoły letniej można znaleźć pod adresem: http://sulanet.uniag.sk/summer-school

Koordynator projektu z Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Adam Sadowski, prof.UwB