POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Szkoła letnia

W dniach 17-22.07.2017r. pracownicy i doktoranci Wydziału Ekonomii i Zarządzania: dr hab. Adam Sadowski, prof.UwB, mgr Anna Wierzbicka, mgr Sylwia Żero, mgr Łukasz Zegarowicz uczestniczyli Szkole Letniej organizowanej dla doktorantów i młodych naukowców w ramach projektu Jean Monnet Networks ,,Sustainable Land management Networks”, no.564651-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-NETWORK na Uniwersytecie w Foggi. Tematyka zajęć koncentrowała się na prawnych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektach zarządzania gruntami. Wykładowcami byli nauczyciele z partnerskich uniwersytetów: Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Uniwersytet w Foggi, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet w Kordobie, Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu, Uniwersytet Agrobiznesu i Rozwoju w Plovdiv.