POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Wystawa fotografii dr. Tomasza Poskrobki na WEiZ

Od środy, 18 października, do piątku 20 października, na I piętrze siedziby Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63 w Białymstoku, można oglądać wystawę prac fotograficznych autorstwa dr. Tomasza Poskrobki – pracownika naukowego wydziału. W pracy zawodowej zajmuje się on teoretycznym i aplikacyjnymi problemami zrównoważonego rozwoju, ekonomią behawioralną i zarządzaniem wiedzą. Jednak jego pasją od lat jest fotografia. Fascynuje go zwłaszcza  krajobraz kulturowy Północnego Podlasia, Ziemi Łomżyńskiej i Suwalszczyzny. W swoich pracach prezentuje w walory przyrodnicze Doliny Narwi, Doliny Biebrzy i Podlaskiego Przełomu Bugu, kulturę pogranicza oraz prawosławie w Polsce. Swoje zdjęcia publikował między innymi czasopismach: Podróże, Kraina Bugu, Przegląd Prawosławny, Czasopis, Kurier Poranny, Kontakty - Tygodnik Podlaski. Jako fotograf związany jest z serwisem internetowym www.cerkiew.pl oraz Klubem Fotografii Przyrodniczej i Artystycznej „Pryzmat”. Współpracuje z wydawnictwami: EkoPress i Kraina Bugu. Ma na swoim koncie liczne wystawy, nagrody i wyróżnienia. 

Wraz z dr. Pawłem Tadejko z Politechniki Białostockiej założył grupę fotograficzną Magia Podlasia, promującą, poprzez zdjęcia, piękno Ziemi Podlaskiej. Obecnie grupa ta, intensywnie działająca m.in. w portalach społęcznosciowych, stanowi jedną z ważniejszych inicjatyw społecznych promujących region północno-wschodniej Polski, czego potwierdzeniem jest Nagroda Specjalna w pierwszej edycji konkursu „Podlaskie Otwarte” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.