POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

XII KONFERENCJA NAUKOWA MASEP 2018 Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomenon Łódź, 28.11.2018 r. – 30.11.2018 r.

Mamy przyjemność poinformować, że rejestracja na XII Konferencję Naukową MASEP 2018 organizowaną przez Katedrę Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ jest już otwarta.

W ramach Opcji 2 rejestracja na konferencję MASEP 2018 zakończy się 20 marca 2018. Wszystkie teksty zgłoszone do tego czasu i przesłane do organizatorów w terminie do 10 kwietnia 2018 r. zostaną przekazane do procedury wydawniczej w jednym z podanych poniżej czasopism:

 • Economic and Environmental Studies (MNiSW – lista B, 13 pkt.)
  • (język publikacji: angielski).
 • Ekonometria (MNiSW – lista B, 14 pkt.)
  • (język publikacji: angielski).
 • Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (MNiSW – lista B, 15 pkt.)
  • (język publikacji: angielski i polski).
 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (MNiSW – lista B, 12 pkt.)
  • (język publikacji: angielski i polski).
 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie (MNiSW – lista B, 14 pkt.)
  • (język publikacji: angielski i polski).

Kwalifikacja tekstu do konkretnego czasopisma odbywa się na podstawie decyzji Rady Naukowej. Teksty zgłoszone w ramach tej opcji mają szansę na opublikowanie w IV kwartale 2018 r.

Jednocześnie zapraszamy do rejestracji na certyfikowane warsztaty szkoleniowe.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji oraz warsztatów znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej Konferencji (www.masep.uni.lodz.pl).

Zaproszenie

Ulotka