POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zachęcamy do udziału w wirtualnym hackathonie organizowanym przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (UNECE). Tematem wydarzenia będzie „Telling Stories with SDG (Sustainable Development Goals)”.

Zachęcamy do udziału w wirtualnym hackathonie organizowanym przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (UNECE). Tematem wydarzenia będzie „Telling Stories with SDG (Sustainable Development Goals)”.

Cele zrównoważonego rozwoju (SDG) to zestaw siedemnastu zadań zmierzających do likwidacji ubóstwa, ochrony planety i zapewnienia dobrobytu wszystkim. Komplet informacji na ten temat można znaleźć na portalu GUS pod adresem: http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/idea-zrownowazonego-rozwoju/.

Zgodnie z założeniami, krajowe urzędy statystyczne mają odgrywać kluczową rolę w sprawozdawczości dotyczącej SDG. Na podstawie informacji pochodzących z tych systemów mogą być prezentowane historie naszych krajów dotyczące sytuacji ludności, zdrowia, pracy, gospodarki i wielu innych dziedzin. 

Zadaniem dla uczestników hackathonu będzie opracowanie na podstawie danych statystycznych z obszaru SDG, produktu (informacji w formie cyfrowej), który będzie odnosił się do sytuacji młodych ludzi

Kto może wziąć udział?

W hackathonie mogą wziąć udział zespoły składające się z 3-4 uczestników. Ważne jest, aby zespoły były multidyscyplinarne. Wymagane umiejętności to: analiza statystyczna, wiedza przedmiotowa, umiejętności informatyczne i komunikacja. Zespoły mogą składać się z członków z jednego kraju lub kilku krajów. Zespoły mogą składać się:


  • z członków jednej organizacji statystycznej (jeden kraj),
  • z członków jednej organizacji statystycznej oraz ekspertów z innych jednostek rządowych lub uniwersytetów w ich kraju (w jednym kraju),
  • z ekspertów z różnych organizacji statystycznych (wielu krajów).


Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w hackathonie, a nie masz drużyny przyślij do nas zgłoszenie indywidualne z informacją w jakim zakresie możesz włączyć się w prace zespołu (umiejętności: analityczne, graficzne, znajomość narzędzi prezentacji danych itp.). Pomożemy Ci stworzyć zespół.

Zadanie do wykonania

Zespoły przygotują w ciągu trzech dni produkt, który opowie historię o młodej populacji. Mogą to być opowieści o młodzieży i edukacji, młodzieży i ubóstwie, młodzieży i zdrowiu, itd. Powstałe materiały powinny być innowacyjne i interesujące. Na przykład utworzony produkt może przybrać postać interaktywnych arkuszy, filmów, publicznych platform, infografik lub produktów w mediach społecznościowych.

Zespoły będą mogły zapoznać się z danymi przed rozpoczęciem Hackathonu. Przed spotkaniem zespoły otrzymają listę publicznie dostępnych zestawów danych. Oprócz dostarczonych zestawów danych, zespoły będą mogły korzystać z dowolnych innych zestawów danych (na przykład krajowych danych dotyczących młodzieży). Dodatkowe zestawy danych pomogą zespołom umieścić narrację w swoim własnym kontekście.

  1. Początek formularza
  2. Dół formularza

Jeden z dostarczonych zestawów danych musi być użyty w produkcie utworzonym podczas Hackathonu. Zespoły zostaną poinformowane, który zestaw danych jest obowiązkowy do użycia na początku spotkania.

Metody pracy i używany język

Hackathon będzie wirtualny. Zespoły będą pracować we własnych biurach i strefach czasowych, aby sprostać wyzwaniu. Konieczne jest, aby uczestnicy byli w pełni skupieni na Hackathonie w tych dniach.

Każdego dnia odbywa się jednogodzinne spotkanie, w którym zespoły połączą się przez WebEx w celu aktualizowania informacji i zadawania pytań. Eksperci będą dostępni podczas Hackathonu, aby doradzać zespołom.

Na zakończenie Hackathonu każdy zespół przedstawi swój produkt przedstawicielom Grupy Wysokiego Szczebla ds. Modernizacji Statystyki Publicznej. Cztery zespoły zostaną wybrane, aby przedstawiły swój produkt w odpowiedniej formie na spotkaniach SDG. Ponieważ współpraca a nie konkurencja jest najwyższą wartością hackathonu, organizator nie  przewiduje nagród.

Językiem roboczym warsztatu jest angielski. Wszystkie dokumenty będą dostarczane wyłącznie w języku angielskim, podobnie jak wszystkie produkty utworzone w ramach Hackathonu. Dokumentacja dotycząca Hackathonu zostanie udostępniona na stronie internetowej spotkania.

Zgłoszenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do piątku 21 lipca br. do godziny 16:00. Na skrzynkę pocztowa p. Julity Babeckiej-Maciejskiej: J.Babecka@stat.gov.pl

Pytania?

Wszelkie pytania również prosimy kierować pod ww. adres.