POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

„INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ",

organizowaną przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w partnerstwie z Narodowym Bankiem Polskim został przedłużony do 20 maja 2018 roku.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 września 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Gośćmi specjalnymi konferencji będą Prof. Robert Faff z Uniwersytetu w Queensland oraz Prof. Jan Toporowski z Uniwersytetu Londyńskiego. W programie konferencji znajdzie się debata nt. roli nauki we wspieraniu innowacyjności gospodarki z przedstawicielami środowiska akademickiego, biznesu oraz administracji rządowej, a także kilka sesji plenarnych i równoległych sesji tematycznych poświęconych prezentacji wyników badań nt. ekonomii innowacyjności.

W załączeniu przysyłamy broszurę konferencyjną, w której znajdują się informacje m.in. nt. tematyki, możliwości publikacyjnych oraz warunków i sposobu rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu.

Uprzejmie zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów naukowych w języku angielskim lub polskim. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuły mogą zostać opublikowane w Central European Economic Journal lub wieloaturskiej monografii pokonferencyjnej.

Dla Państwa komfortu zdecydowaliśmy się przedłużyć terminy rejestracji i zgłaszania prac. Poniżej znajdują się nowe terminy związane z naszą konferencją.

Na propozycje artykułów (zgłoszenia z abstractem) w języku angielskim lub polskim oczekujemy do 20 maja 2018 roku.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji odbywa się przez stronę http://globscience.com/innowacyjna lub mailowo (prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres innovation@wne.uw.edu.pl).

Ważne daty:

            - Ostateczny termin nadsyłania abstraktów: 20 maja 2018 r.

            - Ostateczny termin nadsyłania artykułów: 24 czerwca 2018 r.

            - Data konferencji: 13-14 września 2018 r.

Ponadto zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem do udziału w "Emerging Scholars Paper Development Workshop", który odbędzie się w dniach 14 września i 24 listopada br. w Warszawie (szczegóły w załączeniu i na stronie http://esrpdw.wne.uw.edu.pl).

Uprzejmie prosimy o przekazanie tej wiadomości osobom, które mogą być zainteresowane udziałem w wymienionych wydarzeniach.

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego konferencji, 

dr Anna Białek-Jaworska

dr Jarosław Górski