POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

INTELIGENTNY ROZWÓJ W UKŁADACH TERYTORIALNYCH Inteligentne Miasta, Wsie i Regiony

Katedra Ekonomii i Zarządzania
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Zaprasza na
I Międzynarodową Konferencję Naukową
INTELIGENTNY ROZWÓJ W UKŁADACH TERYTORIALNYCH
INTELLIGENT DEVELOPMENT IN TERRITORIAL UNITS
IDTU 2018
Inteligentne Miasta, Wsie i Regiony
Smart Cities, Villages and Regions
28–29 czerwca 2018, Biała Podlaska

Więcej informacji