POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Dokonania badawcze młodych naukowców Sopot, 16 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Dokonania badawcze młodych naukowców, która odbędzie się w Sopocie, 16 czerwca 2018 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 czerwca 2018 r.
Formularz 

Nauki humanistyczne | społeczno-ekonomiczne | inżynieryjne | przyrodnicze | artystyczne

Więcej informacji: www.bedekerinstytut.pl [zakładka "Konferencje"]