POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konferencja "Społeczeństwo informacyjne", Rzeszów-Lwów

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. 
„SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ REGIONALNYCH”

która odbędzie się w dniach 26–28 WRZEŚNIA 2018 R. W RZESZOWIE I LWOWIE. Organizatorami Konferencji są: Katedra Metod Ilościowych i
Informatyki Gospodarczej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie oraz
Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

W załączeniu przesyłamy ulotkę konferencyjną oraz RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji oraz
formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej: www.konfsi.pl. Uprzejmie prosimy o dokonywanie rejestracji w
terminie do 31 MAJA 2018 R.

Obszary tematyczne Konferencji:

 	* Metody ilościowe w badaniach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej
 	* Dysproporcje w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej oraz możliwości ich ograniczania
 	* Czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 	* Aspekty regionalne rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej
 	* Aspekty socjologiczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 	* E-usługi - modele i kierunki rozwoju e-usług, rynek usług cyfrowych
 	* Systemy mobilne i tendencje rozwoju m-commerce
 	* ICT w administracji rządowej i samorządowej oraz inteligentne miasta
 	* ICT w procesie edukacji i podnoszenia kwalifikacji (nauczanie tradycyjne i na odległość)
 	* Przedsiębiorstwo w dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej
 	* Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi w gospodarce opartej na wiedzy
 	* Informacja, wiedza i kapitał intelektualny w e-gospodarce
 	* Współczesne ICT a bezpieczeństwo informacji
Ramowy program konferencji

Ulotka informacyjna