POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konferencja w Wilnie_23 -25 maja 2019 r.

 

Założenia programowo-organizacyjne

międzynarodowej konferencji naukowej nt.:

 

            Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjnego rozwoju współczesnej gospodarki

 

Główny cel konferencji: Wymiana poglądów i wyników badań prowadzonych w różnych krajach Europy Zachodniej i Wschodniej nt. instytucjonalnych uwarunkowań innowacyjnego rozwoju współczesnej gospodarki.

 

Problematyka konferencji:

 • Instytucje i organizacje w innowacyjnym rozwoju gospodarki narodowej
 • Bariery i siły motoryczne rozwoju innowacyjnego
 • Przedsiębiorstwo jako kluczowy aktor na scenie innowacji
 • Rola B+R i edukacji w rozwoju gospodarczym
 • Inteligentne specjalizacje jako wyzwanie innowacyjne
 • Współpraca: nauka-biznes (m.in. na przykładzie ORLEN-u)
 • Rola start-upów i przedsiębiorczości technicznej w unowocześnianiu gospodarki
 • Polityka pro-innowacyjna państwa w warunkach globalizacji

 

Organizatorzy: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie

 

Termin: 23-25 maja 2019 (czwartek-sobota)

 

Czas trwania: dwa dni obrad plus wycieczka do miejscowości Troki (trzeci dzień)

 

Miejsce obrad i noclegów: Hotel Dom Polski „Pan Tadeusz”, Wilno

 

Uczestnicy reprezentują m.in. następujące ośrodki naukowe (stan na 21.11.2019):

 • Za granicą: University of Applied Sciences, Muenster, Niemcy; Joint Research Centre, Komisja Europejska; University of Twente, Enschede, Holandia; SEERC, Saloniki, Grecja; Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów;
 • W kraju: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytety Warszawski, Jagielloński, Łódzki, Szczeciński

 

Uczestnictwo w konferencji: głównie na zaproszenie (by invitation).

Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty lokalne.

 

Materiały konferencyjne (w formie bindowanej, w j.angielskim) będą przygotowane na dzień otwarcia konferencji. 

 

Publikacja: artykuły w j.angielskim  w czasopiśmie OPTIMUM (10 punktów).

 

Ważne daty:

 • 14.01.2019 – nadesłanie abstraktu (po polsku lub angielsku) - 1 strona
 • 30.04.2019 – pełny tekst referatu (po angielsku)

 

 

Komitet Organizacyjny:

 • prof. dr hab. Andrzej Jasiński – przewodniczący konferencji
 • dr Elżbieta Majewska – członek Komitetu
 • mgr Ernest Ginc – sekretarz Komitetu

 

 

Międzynarodowy Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Andrzej Jasiński (przewodniczący)
 • Dziekan - dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB
 • Thomas Baaken, Niemcy
 • dr Igor Egorov, Ukraina
 • Panos Ketikidis, Grecja
 • prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Polska
 • Marina Ranga, Belgia
 • dr Katarzyna Zalewska-Kurek, Holandia