POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konferencji Naukowej pt Holistyczne pośrednictwo finansowe organizowanej w dniu 23 maja 2018r.

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej pt

Holistyczne pośrednictwo finansowe

organizowanej w dniu 23 maja 2018r. przez Instytut Ekonomiczny SAN Warszawa. Za cel konferencja stawia sobie nawiązanie ścisłej współpracy oraz wymianę doświadczeń środowisk naukowych i praktyków życia gospodarczego. Mamy nadzieję, że spotkanie tychże środowisk pozwoli na wieloaspektową analizę problemów w ramach zaproponowanych w tematyce konferencji obszarów zagadnieniowych. Powinno ono stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, zaprezentowanie nowych poglądów, rozwiązań.

Pragniemy, aby Konferencja przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów, wzmocnienia istniejących oraz zaowocowała podjęciem wspólnych projektów badawczych.

Państwa udział w naszej Konferencji będzie dla nas dużym wyróżnieniem.

Przypominamy, że liczba punktów za publikację w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie wynosi aż 14 pkt.