POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne w siedzibie Urzędu Patentowego 17 października br.

Szanowni Państwo,

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym z PANIĄ DR JOANNĄ UCHAŃSKĄ z Kancelarii
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy nt.:


„PRZYWILEJ PRODUKCYJNY NA EKSPORT (SPC MANUFACTURING WAIVER) – PROJEKT ZMIANY ROZPORZĄDZENIA 469/2009 DOTYCZĄCEGO DODATKOWYCH PRAW OCHRONNYCH”.

Dnia 28 maja 2018 r. Komisji Europejska wydała projekt zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia
6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych, który ma za zadanie uregulować wyjątek od
dodatkowego prawa ochronnego na potrzeby eksportu do krajów trzecich (poza terytorium UE), czyli tzw. przywilej produkcyjny. Projekt ma m.in. wyrównać szanse na rynku produktów leczniczych pomiędzy różnych podmiotami, nie zaś osłabić ochronę płynącą z dodatkowego prawa ochronnego czy z patentów. Przywilej produkcyjny jest od dawna oczekiwany przez producentów produktów leczniczych generycznych i biopodobnych.

W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

 ·          cele projektu zmiany rozporządzenia;

 ·          konkretne przepisy dotyczące zakresu regulacji, wymogów zapewnienia transparentności oraz przeciwdziałania naruszeniom (w tym obejmujących procedurę notyfikacji)

 ·          opis czynności związanych z wytwarzaniem produktów leczniczych z przeznaczeniem na eksport w ramach przywileju;

 ·          kwestii nieuregulowanych w ramach propozycji, tj. tzw. stockpilingu lub niezastosowania SPC MW do istniejących SPC;

 ·          oddziaływanie regulacji na krajowy przemysł farmaceutyczny.

Wykład odbędzie się dnia 17 października  2018 r. (środa) w godz. 13:00-15:00 w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

Mamy nadzieję, iż zaproponowana problematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej
Urzędu Patentowego:

https://www.uprp.pl/przywilej-produkcyjny-na-eksport-spc-manufacturing-waiver-projekt-zmiany-rozporzadzenia-4692009-dotyczacego-dodatkowych-praw-ochronnych-spotkanie-konsultacyjno-informacyjne-w-urzedzie-patentowym-rp/Lead02,58,19751,7,index,pl,text/


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!