POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” - niższa opłata konferencyjna

Szanowni Państwo,

 jest nam niezmiernie miło poinformować, iż X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

 „NAUKA I PASJA KLUCZEM DO SUKCESU”, która w tym roku odbędzie 18 MAJA się pod hasłem „INNOWACJE W GOSPODARCE”

 OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

 W ZWIĄZKU Z TYM, OPŁATA KONFERENCYJNA ZOSTAŁA ZMNIEJSZONA DO 80 ZŁ ZA OSOBĘ.

 Mając na uwadze te okoliczności oraz trwającą Majówkę, TERMIN REJESTRACJI WYDŁUŻONY ZOSTAŁ DO 7 MAJA.

 Jednocześnie chciałyśmy Państwa zaprosić na WARSZTATY BIZNESOWE, które odbędą się w przeddzień konferencji, 17 MAJA O GODZ. 16.00 W
SAMSUNG INKUBATOR (Rzeszów, ul. Akademicka 6).

 W ramach warsztatów poruszone zostaną tematy z zakresu:

 ·       Tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia
produktów opartych na pracach badawczo – rozwojowych

 ·       Komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych

 ·       Wyceny własności intelektualnej – wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców. Poruszone zostaną również
aspekty prawne ochrony własnych badań.

 ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ORAZ WARSZTATACH – NAJCIEKAWSZE PROJEKTY MOGĄ LICZYĆ NA WSPÓŁPRACĘ Z SAMSUNG INKUBATOR PRZY
REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH.

 Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl

 Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook’u: https://www.facebook.com/naukaipasja

 Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce ‘Rejestracja'.