POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zaproszenie do uczestnictwa w trzeciej edycji Letniej Szkoły Ekonomii Heterodoksyjnej.

Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w trzeciej edycji Letniej Szkoły Ekonomii Heterodoksyjnej, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 12-16 września 2018 roku. Będziemy wdzięczni za rozesłanie informacji wśród potencjalnie zainteresowanych doktorantów i doktorantek oraz młodych naukowców.

Celem cyklicznie odbywającej się Szkoły jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń i wiedzy dla młodych badaczy zainteresowanych nurtami ekonomii, które nie mieszczą się w dominującym paradygmacie neoklasycznym. W trakcie 5-dniowych zajęć, uczestnicy będą brali udział w wykładach, dyskusjach i warsztatach analitycznych, jak również będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań.

Organizatorem Szkoły jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w partnerstwie z Wydawnictwem Ekonomicznym "Heterodox" oraz Europejskim Stowarzyszeniem Ewolucyjnej Ekonomii Politycznej (EAEPE). W ramach tegorocznej edycji zajęcia poprowadzą czołowi przedstawiciele nurtu post-keynesowskiego, jak również polscy badacze specjalizujący się w ekonomii feministycznej oraz instytucjonalnej. Odbędą się także praktyczne, 7,5-godzinne, warsztaty poświęcone modelowaniu przepływów-zasobów (stock-flow consistent modelling). Oto pełna lista prowadzących:

- prof. Marc Lavoie ((University of Ottawa, CA, University of Paris 13, FR),

- prof. Paolo Ramazzotti (University Of Macerata, IT),

- prof. Louis-Philippe Rochon (Laurentian University, CA),

- dr Hanna Szymborska (The Open University, UK)

- dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (Jagiellonian University, PL).

- dr Maciej Grodzicki (Jagiellonian University, PL).

W programie przewidziana jest także możliwość zaprezentowania własnych koncepcji lub wyników badań przez uczestników Szkoły. Językiem roboczym wydarzenia jest język angielski.

Załączamy pełen program wraz z abstraktami zajęć, jak również formularz aplikacyjny. Dokumenty te znajdują się także na stronie internetowej UEP.

Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym. Formularze aplikacyjne należy przesyłać na adres heterodox.school@projekty.ue.poznan.pl

Opłata za uczestnictwo wynosi 500 zł, a termin jej uiszczenia to 15 sierpnia 2018 r. Opłata zostanie przeznaczona na opłacenie kosztów organizacyjnych, jak również bufetu kawowego i ciepłych posiłków w przerwie między wykładami. Organizatorzy nie zapewniają noclegów w czasie Szkoły, jednak mogą pośredniczyć w rezerwacji pokoi w domach studenckich.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - pozostajemy do dyspozycji pod adresem mailowym heterodox.school@projekty.ue.poznan.pl

Ulotka

Formularz zgłoszeniowy