POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zaproszenie do udziału w XV Konferencji LogiTrans 2018 organizowanej w dniach 23.04 - 26.04.2018 r. w Szczyrku

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI

POLSKA AKADEMIA NAUK
KOMITET TRANSPORTU

serdecznie zapraszają Szanownych Państwa do wzięcia udziału


XV KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

„Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie”

LogiTrans 2018

23 - 26 kwietnia 2018r.

zorganizowanej pod patronatem

JM REKTORA
UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Prof. dr hab. inż. Zbigniewa ŁUKASIKA

Artykuły z Konferencji LogiTrans 2018 będą publikowane w czasopismie:

Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7 pkt. lista B)

W przypadku zainteresowania konferencją proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony do 16.03.2018r. :

http://uniwersytetradom.pl/forms/karta_uczestnictwa9_logitrans.php

lub przesłanie e-maila zwrotnego o treści:
będę brał(a) udział w konferencji z referatem z podaniem nazwy czasopisma,
będę brał(a) udział w konferencji bez referatu,
będę publikował(a) artykuł(y) bez udziału w konferencji z podaniem nazwy czasopisma,

Strona internetowa Konferencji:

http://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=931

Nadesłanie pełnych tekstów artykułów tylko w wersji elektronicznej do dnia 25.03.2018r. zgodnie ze wzorem ze strony internetowej w Wordzie na adres:   konf.logitrans@wp.pl<mailto:konf.logitrans@wp.pl> lub logitrans@uthrad.pl<mailto:logitrans@uthrad.pl>.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
nadesłanie karty uczestnictwa<http://uniwersytetradom.pl/forms/karta_uczestnictwa7.php> - do 16.03.2018r.
wniesienie opłaty konferencyjnej  - do 31.03.2018r.

Termin konferencji: - 23 – 26 kwietnia 2018 r.

Język konferencji:polski, angielski

Termin nadsyłania referatów: - do 25 marca 2018r.

Wszystkie nadesłane referaty będą recenzowane przez dwóch recenzentów. Na tej podstawie zakwalifikowane zostaną do prezentacji podczas obrad oraz do druku we wskazanym przez uczestnika podczas rejestracji czasopiśmie. W ramach opłaty konferencyjnej proponujemy publikacje w czasopiśmie Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7 pkt.). Warunkiem opublikowania artykułu będzie wniesienie opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna płatna do 31.03.2018r. wynosi:
1600 zł od osoby,
doktoranci: 1400 zł od osoby,
osoby towarzyszące: 1400 zł od osoby,
opłata za każdy dodatkowy artykuł (tego samego autora/autorów) przy udziale w konferencji: 200 PLN/pub
opłata za artykuł bez uczestnictwa 500 zł/pub
dopłata za pokój jednoosobowy (po wcześniejszym kontakcie z organizatorami) 300 PLN - do dnia 31.03.2018r., liczba pokoi jednoosobowych ograniczona

Opłata konferencyjna obejmuje: nocleg, udział w konferencji, materiały konferencyjne (nie dotyczy osób towarzyszących), wyżywienie, przerwy kawowe, udział w imprezach towarzyszących.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 31 marca 2018r. - dokonanej wpłaty nie zwracamy.


Autobusy Druk_recenzji

Autobusy_6_2018_Bezpieczeństwo i ekologia

Autobusy_6_2018_Efektywność transportu

Autobusy_6_2018_Eksploatacja i testy

Autobusy_6_2018_Logistyka

Autobusy_6_2018_Organizacja i zarządzanie

KOMUNIKAT LogiTrans 2018
Warunki uczestnictwa