POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zaproszenie na IV Międzynarodową Konferencją Naukową „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”

SZANOWNI PAŃSTWO,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”,

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 19-20 KWIETNIA 2018 R. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

CELEM KONFERENCJI jest prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości.

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ZAPRASZAMY przedstawicieli nauki oraz praktyki zainteresowanych problematyką innowacji i przedsiębiorczości.

Podczas konferencji odbędzie się PANEL DOKTORANTÓW wraz z warsztatami pracy naukowej dedykowany młodym pracownikom nauki, doktorantom, uczestnikom studiów doktoranckich.

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI TO:

*INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZMIAN

*METROPOLIA - INNOWACJE W ZARZĄDZANIU REGIONEM

*INNOWACJE W ORGANIZACJACH

*ORGANIZACJA KREATYWNA

*PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – PRZYCZYNA I SKUTEK INNOWACYJNOŚCI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU ORAZ PUBLIKACJI REFERATÓW.

Nadesłane teksty w języku polskim i angielskim, po pozytywnych recenzjach będą publikowane w:

1. „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (lista B MNiSW, 13 pkt.)

2. „EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA” (lista B MNiSW 12 pkt.)

3. „ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES” (11 pkt.)

4. „FORUM SCIENTIAE OECONOMIA” (lista B MNiSW, 7 pkt.)

5. “EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS SCIENCE AND TECHNOLOGY” (https://www.ejobsat.cz/, Journal is indexed in EconLit, RePEc and Google Scholar)

6. “JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIAL RESEARCH” (http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=582)

7. „ZARZĄDZANIE. TEORIA I PRAKTYKA/MANAGEMENT. THEORY &PRACTICE” (lista B MNiSW 5 pkt.) lub

8. MONOGRAFII POKONFERENCYJNEJ (4 punkty).

WAŻNE DATY:

10.03.2018 R. – termin zgłoszenia udziału w konferencji i propozycjireferatu

13.03.2018 R. – termin przesłania informacji o akceptacjizgłoszonych prac

20.03.2018 R. – termin uregulowania opłaty konferencyjnej

30.03.2018 R. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów

("Przegląd Organizacji" - 28 luty 2018)

SZCZEGÓŁY I ZGŁOSZENIA: WWW.WSB.EDU.PL/INNOWACJE


Ulotka